План детаљне регулације подручја на углу улица Кумодрашке и Душана Јовановића, градска општина Вождовац

Реализација: 2011-2012. Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх. Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Ана Никовић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх.

Види више >

План детаљне регулације дела блока 23 (насеље Расадник 2) у Белој Цркви

Реализација: 2010-2011. Руководилац: мр Божидар Манић, дипл.инж.арх. Основни тим: мр Божидар Манић, дипл.инж.арх., мр Ана Никовић, дипл.инж.арх. Консултанти: др Игор Марић, дипл.инж.арх.,

Види више >

Измене и допуне плана детаљне регулације прве фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини

Реализација: 2010-2011. Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх. Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., др Саша Милијић, дипл.простор.план., Олгица Бакић, дипл.простор.план., мр

Види више >

Измена и допуна плана детаљне регулације централне зоне Вршца

Реализација: 2009. Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх. Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх. Консултанти: Слободан Миљанић, дипл.инж.ел., проф.

Види више >

План детаљне регулације прве фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини

Реализација: 2008-2009. Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх. Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., др Саша Милијић, дипл.простор.план. Консултанти: Бранислав Момчиловић, дипл.грађ.инж., Радмило

Види више >

План детаљне регулације централне зоне Вршца

Реализација: 2002-2004. Руководилац: мр Игор Марић, дипл.инж.арх. Основни тим: мр Игор Марић, дипл.инж.арх., др Мила Пуцар, дипл.инж.арх. Консултанти: мр Зоран Мирјанић, дипл.простор.план.,

Види више >

План детаљне регулације блока између улица: Кнез Михаилове, Јакшићеве, Обилићевог венца и Змај Јовине, Општина Стари град

Реализација: 2004-2009. Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх. Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх. Консултанти: Милан Иветић, дипл.инж.геол., Слободан

Види више >
Scroll to Top