Претрага
Close this search box.

План детаљне регулације дела блока 23 (насеље Расадник 2) у Белој Цркви

Реализација: 2010-2011.
Руководилац: мр Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Основни тим: мр Божидар Манић, дипл.инж.арх., мр Ана Никовић, дипл.инж.арх.
Консултанти: др Игор Марић, дипл.инж.арх., Милан Иветиж, дипл.инж.геол., Светозар Теофиловић, дипл.грађ.инж., Слободан Миљанић, дипл.инж.ел., Бранислав Котрањац, дипл.арх.техн., Милорад Богдановић, дипл.маш.инж., др Тијана Црнчевић, дипл.инж.пејз.арх., др Бошко Јосимовић, дипл.простор.план.
Наручилац: Општина Бела Црква
Просторни обухват: 8 ha
Опис и основни концепт: План објављен у „Службеном листу општине Бела Црква“ бр.7/2011.

Scroll to Top