Архитектура и урбанизам 53

O часопису >

Часопис Архитектура и урбанизам је једини научно-стручни часопис у Србији који интегрално обрађује све теме из области архитектуре, урбанизма, историје архитектуре, просторног планирања, ентеријера, саобраћаја, грађевинарства, енергетске ефикасности, примене обновљивих извора енергије у зградарству итд. Такође је један од ретких часописа који објављује теоријске, истраживачке и аналитичке радове, како афирмисаних, тако и младих аутора у поменутим областима.

Архитектура и урбанизам је један од најзначајнијих часописа у овој области, са изузетно вредним ауторским текстовима. У часопису се приказују најзначајнија архитектонска, урбанистичка, планерска и грађевинска остварења. Позната имена из света архитектуре, урбанизма и просторног планирања су сарадници или чланови редакције. Готово трећина чланова редакције су еминентни међународни научници и стручњаци.

више >

Инфо >

ISSN: 0354-6055
еISSN: 2217-8074
периодичност: полугодишње
почетна година: 1994
главни уредник: др Ана Никовић
адреса уредништва: Булевар краља Александра 73/II, 11000 Београд
контакт: др Ана Никовић
е-адресаmilenam@iaus.ac.rs ; anan@iaus.ac.rs
телефон: 011 3207 303
фаx: 011 3370 203
Упутство за ауторе (линк)
Упутство за коришћење система – Aseestant (линк)

категорија часописа: K51
CEON WoS IF2: 0,040
CEON WoS IF5: 0,086
CEON IF5: 0,379
Доступан у пуном тексту у: SCIndeks (линк), DOAJ (линк)
лиценца: CC BY-SA
4 01 Arhitektura i urbanizam 02 Info Licenca
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (линк)
Уговор о преносу ауторских права (линк)
 
Scimago Journal & Country Rank (линк)

Архитектура и урбанизам 52

Архитектура и урбанизам 51

Архитектура и урбанизам 50

Архитектура и урбанизам Specijal 2019

Архитектура и урбанизам 48

Архитектура и урбанизам 47

Архитектура и урбанизам 45

Архитектура и урбанизам 44

Архитектура и урбанизам 43

Архитектура и урбанизам 41

Архитектура и урбанизам 40

Архитектура и урбанизам 39

Архитектура и урбанизам 37

Архитектура и урбанизам 36

Архитектура и урбанизам 35

Архитектура и урбанизам 33

Архитектура и урбанизам 32

Архитектура и урбанизам 31

Архитектура и урбанизам 29

Архитектура и урбанизам 28

Архитектура и урбанизам 27

Архитектура и урбанизам 24-25

Архитектура и урбанизам 22-23

Архитектура и урбанизам 20-21

Архитектура и урбанизам 16-17

Архитектура и урбанизам 14-15

Архитектура и урбанизам 12-13

Архитектура и урбанизам 10

Архитектура и урбанизам 9

Архитектура и урбанизам 8

Архитектура и урбанизам 6

Архитектура и урбанизам 5

Архитектура и урбанизам 4

Архитектура и урбанизам 2

Архитектура и урбанизам 1

Scroll to Top