Претрага
Close this search box.

Архитектура и урбанизам 57

O часопису >

Часопис Архитектура и урбанизам је једини научно-стручни часопис у Србији који интегрално обрађује све теме из области архитектуре, урбанизма, историје архитектуре, просторног планирања, ентеријера, саобраћаја, ...
више >

Info >

ISSN: 0354-6055
еISSN: 2217-8074
периодичност: полугодишње
почетна година: 1994.
главни уредник: др Ана Никовић
адреса уредништва: Булевар краља Александра 73/II, 11000 Београд
контакт: др Ана Никовић
е-адресаanan@iaus.ac.rs
телефон: 011 3207 316
фаx: 011 3370 203
Упутство за ауторе
Пријава рукописа 
Упутство за цитирање радова
Образац за пријаву радова
Sherpa Romeo 

категорија часописа: 

Часопис се налази на листи научних часописа чију категорију утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Доступан у пуном тексту у:
SCIndeks , DOAJ, SclitSCIspace

Indexed in: exaly, KU Medical Center, The University of Kansas, Well Cornell Medicine-Qatar, Library search 

CEON WoS IF2: 0,040
CEON WoS IF5: 0,086
CEON IF5: 0,379
license:  CC BY-SA 4.0
4 01 Arhitektura i urbanizam 02 Info Licenca
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License 

Архитектура и урбанизам 56

Архитектура и урбанизам 55

Архитектура и урбанизам 54

Архитектура и урбанизам 53

Архитектура и урбанизам 52

Архитектура и урбанизам 51

Архитектура и урбанизам 50

Архитектура и урбанизам Specijal 2019

Архитектура и урбанизам 48

Архитектура и урбанизам 47

Архитектура и урбанизам 45

Архитектура и урбанизам 44

Архитектура и урбанизам 43

Архитектура и урбанизам 41

Архитектура и урбанизам 40

Архитектура и урбанизам 39

Архитектура и урбанизам 37

Архитектура и урбанизам 36

Архитектура и урбанизам 35

Архитектура и урбанизам 33

Архитектура и урбанизам 32

Архитектура и урбанизам 31

Архитектура и урбанизам 29

Архитектура и урбанизам 28

Архитектура и урбанизам 27

Архитектура и урбанизам 24-25

Архитектура и урбанизам 22-23

Архитектура и урбанизам 20-21

Архитектура и урбанизам 16-17

Архитектура и урбанизам 14-15

Архитектура и урбанизам 12-13

Архитектура и урбанизам 10

Архитектура и урбанизам 9

Архитектура и урбанизам 8

Архитектура и урбанизам 6

Архитектура и урбанизам 5

Архитектура и урбанизам 4

Архитектура и урбанизам 2

Архитектура и урбанизам 1

Scroll to Top