Претрага
Close this search box.

др Ненад Спасић
дипломирани инжењер архитектуре
научни саветник у пензији

др Марија Николић
дипломирани агроном
научни саветник у пензији

др Бранислав Ђорђевић
дипломирани грађевински инжењер
редовни професор у пензији
Универзитет у Београду – Грађевински факултет

др Ненад Ђајић
дипломирани машински инжењер
редовни професор у пензији
Универзитет у Београду – Машински факултет

др Ксенија Петовар
дипломирани социолог
редовни професор у пензији
Универзитет у Београду – Филозофски факултет

др Драгутин Тошић
дипломирани географ
ванредни професор
Универзитет у Београду – Географски факултет

др Марина Илић
дипломирани инжењер технологије,
редовни професор
Универзитет у Београду – Технолошки факултет

Миленија Марушић
дипломирани инжењер архитектуре
саветник – водећи пројектант

др Драгиша Дабић
дипломирани инжењер архитектуре
стручни саветник у пензији

Радован Јовановић
дипломирани инжењер телекомуникација

др Мила Пуцар
дипломирани инжењер архитектуре
научни саветник у пензији

др Игор Марић
дипломирани инжењер архитектуре
научни саветник у пензији

др Миодраг Вујошевић
дипломирани економиста
научни саветник у пензији

Гордана Џунић-Пауновић
дипломирани грађевински инжењер
стручни саветник у пензији

дипломирани инжењер архитектуре
научни сарадник у пензији
 
дипломирани просторни планер
научни сарадник у пензији
Scroll to Top