Претрага
Close this search box.

Чланство у Српској академији наука и уметности – САНУ

проф. Иван Антић,
дипломирани инжењер архитектуре

проф. Никола Добровић,
дипломирани инжењер архитектуре

проф. Бранислав Којић,
дипломирани инжењер архитектуре

проф. Ђорђе Злоковић,
дипл.инж.арх., дипл.инж.грађ

проф. Александар Дероко,
дипломирани инжењер архитектуре

проф. Милан Лојица,
дипломирани инжењер архитектуре

Академија инжењерских наука Србије – АИНС

проф. Светислав Личина,
дипломирани инжењер архитектуре

проф. Милан Лојаница,
дипломирани инжењер архитектуре

др. Игор Марић,
дипломирани инжењер архитектуре

проф. Дарко Марушић,
дипломирани инжењер архитектуре

проф. Мила Пуцар,
дипломирани инжењер архитектуре

проф. др. Борислав Стојков,
дипломирани инжењер архитектуре

проф. Добривоје Тошковић,
дипломирани инжењер архитектуре

др. Михаило Чанак,
дипломирани инжењер архитектуре

Академија архитектуре Србије – ААС

проф. Иван Антић,
дипломирани инжењер архитектуре

Бранко Бојовић,
дипломирани инжењер архитектуре

проф. Предраг Цагић,
дипломирани инжењер архитектуре

др.Михаило Чанак,
дипломирани инжењер архитектуре

проф. Светислав Личина,
дипломирани инжењер архитектуре

проф. Милан Лојаница,
дипломирани инжењер архитектуре

проф. Дарко Марушић,
дипломирани инжењер архитектуре

Миленија Марушић,
дипломирани инжењер архитектуре

проф. Урош Мартиновић,
дипломирани инжењер архитектуре

проф. Зоран Петровић,
дипломирани инжењер архитектуре

 

Scroll to Top