Претрага
Close this search box.

др Саша Милијић – директор
дипломирани просторни планер
научни саветник

др Божидар Манић – помоћник директора
дипломирани инжењер архитектуре
виши научни сарадник

др Јасна Петрић – председник
дипломирани просторни планер
научни саветник

др Ана Никовић – заменик председника
дипломирани инжењер архитектуре
виши научни сарадник

др Славка Зековић
дипломирани просторни планер
научни саветник

др Саша Милијић
дипломирани просторни планер
научни саветник

др Бошко Јосимовић
дипломирани просторни планер
научни саветник

др Тијана Црнчевић
дипломирани инжењер пејзажне архитектуре
виши научни сарадник

др Марина Ненковић-Ризнић
дипломирани просторни планер
виши научни сарадник

др Никола Крунић
дипломирани просторни планер
виши научни сарадник

др Божидар Манић
дипломирани инжењер архитектуре
виши научни сарадник

др Тамара Маричић
дипломирани просторни планер
виши научни сарадник

др Сања Симоновић Алфиревић
дипломирани инжењер архитектуре
виши научни сарадник

др Небојша Стефановић
дипломирани просторни планер
виши научни сарадник

др Наташа Даниловић Христић
дипломирани инжењер архитектуре
виши научни сарадник

др Омиљена Џелебџић
дипломирани просторни планер
научни сарадник

др Јелена Живановић Миљковић
дипломирани просторни планер
научни сарадник

др Тања Бајић
мастер инжењер архитектуре
научни сарадник

др Маријана Пантић
дипломирани просторни планер
научни сарадник

др Наташа Чолић
инжењер архитектуре мастер урбанизма
научни сарадник

др Јелена Басарић мастер просторни планер
научни сарадник

др Небојша Бојовић – председник
дипломирани инжењер саобраћаја
редовни професор, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет

др Никола Крунић – заменик председника
дипломирани просторни планер
виши научни сарадник, Институт за архитектуру и урбанизам Србије

др Владан Ђокић
дипломирани инжењер архитектуре
редовни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

др Данило Фурунџић
дипломирани инжењер архитектуре
ванредни професор,  Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

др Ивана Ракоњац
дипломирани инжењер архитектуре
доцент, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

др Наташа Даниловић Христић
дипломирани инжењер архитектуре
виши научни сарадник, Институт за архитектуру и урбанизам Србије

др Небојша Стефановић
дипломирани просторни планер
виши научни сарадник, Институт за архитектуру и урбанизам Србије

Scroll to Top