Претрага
Close this search box.

Институт за архитектуру и урбанизам Србије традипионално додељује годишње награде за најбоље мастер радове и докторске дисертације одбраљене на факултетима, са Универзитета у Србији, који имају департмане или катедре из области архитектуре, урбанизма и просторног планирања, и то:

              Годишњу награду „Милорад Мацура“ за најбољи мастер рад из области архитектуре и урбанизма;

              Годишњу награду „Милорад Мацура“ за најбољу докторску дисертацију из области архитектуре и урбанизма;

              Годишњу награду „Димитрије Перишић“ за најбољи мастер рад из области просторног планирања; и

              Годишњу награду „Димитрије Перишић“ за најбољу докторску дисертацију из области просторног планирања.

Годишња награда из области архитектуре и урбанизма „Милорад Мацура“

Годишња награда „Милорад Мацура“ за најбољи мастер рад из области архитектуре и урбанизма у школској години 2020/2021, додељује се Јовани Арсић, за рад под називом „Хетеротопија – друга места Београда“ одбрањен на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, под менторством проф. др Драгане Васиљевић Томић.

Годишња награда „Милорад Мацура“ за најбољу докторску дисертацију из области архитектуре и урбанизма у школској години 2020/2021, додељује се др Марјану Петровићу, д.и.а, за дисертацију под називом „Архитектура вишепородичног становања Ниша у периоду Модерне од 1945-1980“, одбрањену на Грађевинско архитектонском факултету Универзитета у Нишу, на Катедри зграде за становање, под менторством проф. др Александра Кековића.

Годишња награда из области просторног планирања „Димитрије Перишић“

Годишња награда „Димитрије Перишић“ за најбољи мастер рад из области просторног планирања у школској години 2020/2021 додељује се Владимиру Максимовићу, за рад „Унапређење методологије планирања коришћења пољопривредног земљишта на локалном нивоу у Србији“, одбрањен септембра 2021. године на Универзитету у Београду – Географском факултету, а под менторством проф. др Тијане Дабовић.

Годишња награда „Димитрије Перишић“ за најбољу докторску дисертацију из области просторног планирања у школској години 2020/2021 додељује се Драгани Поповић, за докторску дисертацију „Реорганизација јединица локалне самоуправе као фактор просторно-функционалног развоја Републике Српске“, одбрањену маја 2021. године на Универзитету у Београду – Географском факултету, урађену под менторством проф. др Велимира Шећерова.

Годишња награда из области архитектуре и урбанизма „Милорад Мацура“

Годишња награда „Милорад Мацура“ за најбољи мастер рад из области архитектуре и урбанизма додељује се равноправно: Андрији Вујовићу, за рад под називом „Живот је сан. Позориште на отвореном. Природно језгро Београда“ одбрањен на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, и Злати Станојевић, за рад под називом „FLAGSHIP PROJEKTI – Креативна урбана регенерација Голупца // Градска марина – нова капија града“ одбрањен на Архитектонском факултету Универзитета у Београду.

Годишња награда „Милорад Мацура“ за најбољу докторску дисертацију из области архитектуре и урбанизма додељује се равноправно: Александри Ђорђевић, за дисертацију под називом „Добро у планирању: модел вредносног расуђивања у пракси развоја града“, одбрањену на Архитектонском факултету Универзитета у Београду и Јелени Богосављевић за дисертацију под називом „Архитектонска фикција: пројекат и реалност изван реалности“, одбрањену на Архитектонском факултету Универзитета у Београду.

 

Годишња награда из области просторног планирања „Димитрије Перишић“

Годишња награда „Димитрије Перишић“ за најбољи мастер рад из области просторног планирања ове године се додељује Стевану Стојиљковићу, за рад под називом „Стратегија третмана и евакуације отпадних вода из насеља општине Велика Плана“, одбрањен на Универзитету у Београду – Географском факултету.

Годишња награда „Димитрије Перишић“ за најбољу докторску дисертацију из области просторног планирања се ове године не додељује јер није било достављених предлога у овој категорији.

Годишња награда из области архитектуре и урбанизма „Милорад Мацура“

Годишња награда „Милорад Мацура“ за најбољи мастер рад из области архитектуре и урбанизма додељује се Кости Димитријевићу, за рад под називом „VOLLMOND: Видљив и невидљив простор_архитектура  покрета“, одбрањен на Архитектонском факултету Универзитета у Београду.
Годишња награда „Милорад Мацура“ за најбољу докторску дисертацију из области архитектуре и урбанизма додељује се Дејану Ецету, за дисертацију под називом „Прилог развоју метода архитектонског         пројектовања школских зграда“, одбрањену на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, Департман за архитектуру и урбанизам.

Годишња награда из области просторног планирања „Димитрије Перишић“

Годишња награда „Димитрије Перишић“ за најбољи мастер рад из области просторног планирања додељује се равноправно:
Бојани Ивановић, за рад под називом „Дефинисање индикатора одрживости урбаног метаболизма“, одбрањеног на Географском факултету Универзитета у Београду; и Сари Анђелковић за рад под називом „Еврорегиони као инструмент смањења регионалних диспропорција Републике Србије“, одбрањеног на Географском факултету Универзитета у Београду.

Годишња награда из области архитектуре и урбанизма „Милорад Мацура“

Годишња награда „Милорад Мацура“ за најбољи мастер рад из области архитектуре и урбанизма додељује се Милици Груичић, за рад под називом Контрапункт: Музичка академија, Парк Ушће, Нови Београд. Possibilium Harmoniae, одбрањен на Архитектонском факултету Универзитета у Београду.
Годишња награда „Милорад Мацура“ за најбољу докторску дисертацију из области архитектуре и урбанизма додељује се Слађани Милићевић, за дисертацију под називом Дисоцијативни простор модерности: Дискурс празнине у архитектури и визуелним уметностима ХХ и почетка ХХI века (линк), одбрањену на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, Департман за архитектуру и урбанизам.

Годишња награда из области просторног планирања „Димитрије Перишић“

Годишња награда „Димитрије Перишић“ за најбољи мастер рад из области просторног планирања додељује се Милану Веселиновићу, за рад под називом Анализа потенцијала и могућности коришћења биомасе у енергетске сврхе на простору АП Војводине (линк), одбрањеног на Географском факултету Универзитета у Београду.

Scroll to Top