Претрага
Close this search box.
Библиотека Инстититута за архитектуру и урбанизам Србије постоји од његовог оснивања 1954. године. Представља специјалну научну библиотеку у саставу Центара за информатику, публицистику и едукацију ...
више >

DOI brој  (Digital Object Identifier)

DOI је јединствена алфанумеричка ниска додељена појединачном дигиталном објекту (чланку, поглављу у књизи и сл.). Преко те ознаке успоставља се веза до Интернет странице на којој се документ налази. Повезивање података о чланцима, DOI бројева и веб адреса обавља се преко сервиса CrossRef . Тај сервис одржава базу DOI бројева, мета-податке и линкове до пуних текстова.

Цитатне базе дају одговоре на питања који су радови најпопуларнији, најчитанији или највише цитирани у оквиру неког научног подручја. За истраживаче, који својим радом доприносе укупном знању унутар одређеног научног подручја, та питања су од кључног интереса.

Претраживањем цитатних база могуће је:

  • сазнати ко цитира поједини рад и како се тај рад користи у текућим истраживањима,
  • пратити истраживачке активности сарадника и конкуренције,
  • анализирати утицаје објављеног рада/истраживања,
  • утврдити историју и методологију неког истраживања од његовог почетка до данас,
  • лоцирати текућа истраживања заснована на ранијим патентима, извештајима, објављеним радовима или проналасцима

KoBSON  је Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку. Ово удружење библиотека Србије врши куповину иностране научне литературе у електронском и папирном облику за потребе научне заједнице Србије, а у име и средствима Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије. Оснивачи конзорцијума су: Народна библиотека Србије, Универзитетска библиотека “Светозар Марковић“, универзитетске библиотеке из Крагујевца и Ниша, Библиотека Матице српске и Библиотека САНУ.

Електронски облик омогућава истовремени приступ за већи број истраживача, као и равноправан приступ у односу на географску локацију, што подстиче равномерни развој целе земље.

Научна литература коју купује KoBSON доступна  је научницима, истраживачима, професорима и студентима у Србији у зградама институција које су повезане преко Академске мреже Србије, посебне рачунарске мреже која повезује научне установе у Србији и омогућава им приступ Интернету. Од 2004. године корисницима је омогућен и удаљени приступ, посредством комерцијалног провајдера, и то под истим условима као и из ИП простора академске мреже.

E.CRIS.SR  је информациони систем за успостављање евиденције о истраживачима и установама, неопходан за вођење библиографија научних радника и установа.

База података истраживача, у оквиру система E.CRIS.SR, садржи следеће податке:
основне идентификационе податке (име, презиме, образовање, истраживачка организација, одељење),
податке за комуникацију (телефон, телефакс, електронска адреса, УРЛ),
подаци о запослењима истраживача (организација, одељење, датум запослења, радно место, звање),
списак истраживачких пројеката у које је истраживач укључен,
подручје истраживања и опис експертних знања (кључне речи, класификација, образовање, знање језика),
репрезентативне библиографске јединице.
Уколико не постоји дозвола за објављивање (од стране истраживача), већина података у јавној презентацији истраживача се неће видети.

E-CRIS.SR је повезан са информацијским системом COBISS.SR, односно с његовом библиографском базом  података COBIB.SR. На тај начин корисницима је омогућен и непосредан увид у библиографије истраживача.

Директоријум часописа отвореног приступа (Directory of Open Access Journals) представља сервис који пружа приступ контролисаним часописима отвореног приступа, односно бесплатним електронским часописима који су задовољили одређене научне и академске критеријуме. Чланци великог броја часописа у директоријуму корисницима су доступни у пуном тексту. Директоријум покрива знатан део научних области, а крајњи циљ је да једног дана све научне дисциплине, на свим значајнијим језицима, буду заступљене.

Scroll to Top