Претрага
Close this search box.

О библиотеци

Библиотека Инстититута за архитектуру и урбанизам Србије постоји од његовог оснивања 1954. године. Представља специјалну научну библиотеку у саставу Центара за информатику, публицистику и едукацију Инстититута за архитектуру и урбанизам Србије. Библиотека обезбеђује подршку научно-истраживачком и стручном раду, систематски прикупља, стручно обрађује, чува, похрањује и даје на коришћење библиотечку грађу и информације неопходне за одвијање и унапређење научно-истраживачког рада Института.

Библиотека је од 2012. године започела процесс електронске обраде књига укључењем у COBISS систем (Кооперативни онлине библиографски систем и сервиси).

Фонд Библиотеке није бројчано велик, али је плански и селективно одабиран и прилагођен потребама научних радника и истраживача. Фонд чини репрезентативна грађа из области архитектуре, урбанизма, просторног планирања, историје уметности, екологије, очувања животне средине и састоји се од око 4000 библиотечких јединица монографских публикација и 51 наслова периодичних публикација.

Корисници библиотеке су сви запослени научни радници и стручни сарадници Института за архитектуру и урбанизам Србије. Услуге ове библиотеке користе и сарадници других научних института као и професори, асистенти, магистранти, докторанди и студенти Архитектонског и Географског факултета Универзитета у Београду. Библиотека остварује сарадњу са Народном библиотеком Србије, Универзитетском библиотеком “Светозар Марковић“ и другим сродним библиотекама.

Scroll to Top