Претрага
Close this search box.
ПРАВИЛНИК о ближем уређивању наћина планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци, начин планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује
Scroll to Top