Претрага
Close this search box.
истраживања у области унапређења просторног и урбанистичког планирања (теорија, методологија и технике планирања, институционални, нормативни и организациони аспекти, имплементација, мониторинг, информациони системи, базе података, систем ...
више >
стамбена насеља, блокови и зграде;
јавне зграде и комплекси (административни, културни,
школски, медицински, комерцијални, спортски, саобраћајни, итд.);
индустријске и пољопривредне зграде и комплекси;
...
више >
стратегије, планови, програми и политике одрживог развоја;
стратешке процене утицаја на животну средину;
студије о проценама утицаја на животну средину;
студије и ...
више >
национални (републички) просторни планови;
стратегије (одрживог) просторног развоја;
интегрални развојни планови и програми;
просторни планови региона;
просторни планови подручја посебне намене ...
више >
Области рада које покрива Институт спадају већим делом у надлежност државе и обухватају тзв. јавни сектор (урбанизам, просторно планирање, животна средина, стамбено-комуналне делатности и сл.), ...
више >
Scroll to Top