Претрага
Close this search box.

Одрживи развој, животна средина, комунални системи

  • стратегије, планови, програми и политике одрживог развоја;
  • стратешке процене утицаја на животну средину;
  • студије о проценама утицаја на животну средину;
  • студије и планови за управљање комуналним отпадом (регионалним, општински ниво);
  • студије о избору локација, транспорт и уређење депонија опасног отпада (национални и регионални ниво) и др.
Scroll to Top