O часопису Архитектура и урбанизам

Часопис Архитектура и урбанизам је једини научно-стручни часопис у Србији који интегрално обрађује све теме из области архитектуре, урбанизма, историје архитектуре, просторног планирања, ентеријера, саобраћаја, грађевинарства, енергетске ефикасности, примене обновљивих извора енергије у зградарству итд. Такође је један од ретких часописа који објављује теоријске, истраживачке и аналитичке радове, како афирмисаних, тако и младих аутора у поменутим областима.

Архитектура и урбанизам је један од најзначајнијих часописа у овој области, са изузетно вредним ауторским текстовима. У часопису се приказују најзначајнија архитектонска, урбанистичка, планерска и грађевинска остварења. Позната имена из света архитектуре, урбанизма и просторног планирања су сарадници или чланови редакције. Готово трећина чланова редакције су еминентни међународни научници и стручњаци.

Профил часописа је научни и стручни, пошто из поменутих области не постоји довољан број часописа који на српском језику објављују радове научног карактера, критички оријентисане ка теорији и пракси. Повремено, часопис неке радове објављује двојезично.

Пoчев oд 01.02.2013. год. часопис Архитектура и урбанизам почео је с применом сервиса за оnline уређивање часописа под називом ASEESTANТ, који је развио CEON. ASEESTANТ је део међународног система SEESAME, намењеног домаћим часописима и часописима земаља југоисточне Европе. Примена сервиса ASEESTANT омогућава сталан напредак у утицајности, квалитету и интернационализацији радова часописа.

Часопис Архитектура и урбанизам доступан је и у електронском облику на интернету, за који му је Национални  ISSN центар Србије 2011. год. доделио e-ISSN број (2217-8074).  Од 2012. год. свим научним и стручним радовима у часопису Архитектура и урбанизам додељујусе DOI  (Digital Object Identifier) број. ISSN (Online) број и систем DOI омогућавају неограничен приступ, како самом часопису, тако и сваком појединачном чланку, који су на интернету доступни у формату пуног текста. Од 2017. год. часопис је прихваћен за индексирање у Directory of Open Access Journals ‒ DOAJ. Ова нова функционалност доприноси видљивости часописа и, последично, његовој већој цитираности.

Мила Пуцар, Уводник, Архитектура и урбанизам – Специјални број, 2019., стр. 4-5.

Инфо >

ISSN: 0354-6055
еISSN: 2217-8074

периодичност: полугодишње
почетна година: 1994

главни уредник: др Ана Никовић
технички уредник: др Сања Симоновић Алфиревић
секретар часописа: Милена Милинковић

адреса уредништва: Булевар краља Александра 73/II, 11000 Београд

контакт: Милена Милинковић и др Ана Никовић
е-адресаmilenam@iaus.ac.rs ; anan@iaus.ac.rs
телефон: 011 3207 303
фаx: 011 3370 203

Категорија часописа: К51
CEON WoS IF 2: 0,040
CEON WoS IF 5: 0,086
CEON IF5: 0,379
Доступан у пуном тексту у: SCIndeks, DOAJ

Scroll to Top