Претрага
Close this search box.

План детаљне регулације прве фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини

Реализација: 2008-2009.
Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., др Саша Милијић, дипл.простор.план.
Консултанти: Бранислав Момчиловић, дипл.грађ.инж., Радмило Илић, дипл.грађ.инж., Радојко Роглић, дипл.инж.ел., проф. др Јован Деспотовић, дипл.грађ.инж., Радован Јовановић, дипл.инж.ел., Милорад Богдановић, дипл.маш.инж., Славко Гавриловић, дипл.инж.шум., мр Никола Крунић, дипл.простор.план., Олгица Бакић, дипл.простор.план., Тијана Андрејић, апс.простор.план., Јелена Јошановић, дипл.простор.план., Слађана Недељковић, тех., мр Марина Ненковић Ризнић, дипл.простор.план., ECOSIGN Moyntain Resort Planners Ltd. Whistler, BC Canada
Наручилац: Општина Књажевац, ЈП Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац
Просторни обухват: 170,6 ha заштитној зони Парка природе Стара Планина
Опис и основни концепт: План објављен у „Службеном листу општине Књажевац“ бр.9/2009.

Scroll to Top