Претрага
Close this search box.

План детаљне регулације централне зоне Вршца

Реализација: 2002-2004.
Руководилац: мр Игор Марић, дипл.инж.арх.
Основни тим: мр Игор Марић, дипл.инж.арх., др Мила Пуцар, дипл.инж.арх.
Консултанти: мр Зоран Мирјанић, дипл.простор.план., Светозар Теофиловић, дипл.грађ.инж., проф. др Јован Деспотовић, дипл.грађ.инж., Ана Поповић, дипл.грађ.инж., Слободан Миљанић, дипл.инж.ел., Милорад Богдановић, дипл.маш.инж., мр Тијана Црнчевић, дипл.инж.пејз.арх., Снежана Вечански, дипл.инж.арх., Небојша Радић, дипл.инж.арх., Радмило Ћурчић, дипл.инж.арх., Стеван Токин, дипл.инж.арх., Божидар Манић, дипл.инж.арх., Зоран Новаков, дипл.инж.ел.
Наручилац: Општина Вршац
Просторни обухват: 45,91 ha у централној зони Вршца
Опис и основни концепт: План објављен у „Службеном листу општине Вршац“ бр.4/2004. Трећа награда у категорији регулационих и детаљних планова на 14. салону урбанизма у Нишу

Scroll to Top