Претрага
Close this search box.

План детаљне регулације блока између улица: Кнез Михаилове, Јакшићеве, Обилићевог венца и Змај Јовине, Општина Стари град

Реализација: 2004-2009.
Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Консултанти: Милан Иветић, дипл.инж.геол., Слободан Миљанић, дипл.инж.ел., проф. др Јован Деспотовић, дипл.грађ.инж., Милорад Богдановић, дипл.маш.инж., мр Милан Вељковић, дипл.грађ.инж., Славко Гавриловић, дипл.инж.шум., др Бошко Јосимовић, дипл.простор.план.
Наручилац: Зоран Бугарин, Београд
Просторни обухват: 9,7 ha у централној зони Београда
Опис и основни концепт: План објављен у „Службеном листу града Београда“ бр.58/2009.

Scroll to Top