Претрага
Close this search box.

План детаљне регулације подручја на углу улица Кумодрашке и Душана Јовановића, градска општина Вождовац

Реализација: 2011-2012.
Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Ана Никовић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Консултанти: Милан Иветић, дипл.инж.геол., Светозар Теофиловић, дипл.грађ.инж., Бата Рађеновић, дипл.инж.ел., Слободан Стјепановић, дипл.грађ.инж., Драган Боговац, дипл.маш.инж., др Тијана Црнчевић, дипл.инж.пејз.арх., др Бошко Јосимовић, дипл.простор.план.
Наручилац: Саша Тодоровић, Београд
Просторни обухват: 4,65 ha
Опис и основни концепт: План објављен у „Службеном листу града Београда“ бр.18/2012.

Scroll to Top