Претрага
Close this search box.

Измена и допуна плана детаљне регулације централне зоне Вршца

Реализација: 2009.
Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Консултанти: Слободан Миљанић, дипл.инж.ел., проф. др Јован Деспотовић, дипл.грађ.инж., Ана Поповић, дипл.грађ.инж., Милорад Богдановић, дипл.маш.инж., Светозар Теофиловић, дипл.грађ.инж., Снежана Вечански, дипл.инж.арх.
Наручилац: Општина Вршац
Просторни обухват: 45,91 ha у централној зони Вршца
Опис и основни концепт: План објављен у „Службеном листу општине Вршац“ бр.6/2009

Scroll to Top