Претрага
Close this search box.

Институт за архитектуру и урбанизам Србије

Насеље „Сунчана долина” у малом Звечану у општини Звечан

7-Institut-Arhitektura-Realizovani-objekti-Suncana-dolina-opstina-Zvecan (1)

Година пројектовања: 2014.
Година реализације: у току
Аутори Програмско-урбанистичког концепта насеља „Сунчана долина” са идејним решењима објеката: др Игор Марић, дипл.инж.арх.,

Насеље „Сунчана долина” у малом Звечану у општини Звечан Read More »

Центар за екологију и развој спорта и Црвени Крст КиМ на обали језера Газиводе

8-Institut-Arhitektura-Realizovani-objekti-Centar-za-ekologiju-Gazivode-01

Година пројектовања: 2017.
Година реализације: 2018.
Аутори: др Игор Марић, дипл.инж.арх., Бранислава Симић маст.инж.арх., Маја Христов дипл.инж.арх., Тања Бајић маст.инж.арх.

Центар за екологију и развој спорта и Црвени Крст КиМ на обали језера Газиводе Read More »

O часопису Spatium

The journal SPATIUM (ISSN 1450-569X; ISSN 2217-8066 (Online)) is concerned with a multi-disciplinary approach to specific themes and issues, from broader fields of urban and spatial planning, architecture, housing, building, geodesy, environment, regional strategic planning and governance, etc. The journal was established in 1997 (first issue of September 1997), and has been published regularly ever since by the Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia from Belgrade, Serbia. Its publishing is with support from the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia.

Manuscripts to SPATIUM must be submitted in English, and must be original, unpublished work, not under consideration for publication elsewhere. In performing that, authors are obliged to sign a Copyright Transfer Agreement (CTA).

O часопису Spatium Read More »

Урбанистички пројекат локације 18 у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини

Урбанистички пројекат локације 18 у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини

Реализација: 2011. Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх. Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх., мр Ана Никовић, дипл.инж.арх.,

Урбанистички пројекат локације 18 у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини Read More »

О библиотеци

Библиотека Инстититута за архитектуру и урбанизам Србије постоји од његовог оснивања 1954. године. Представља специјалну научну библиотеку у саставу Центара за информатику, публицистику и едукацију Инстититута за архитектуру и урбанизам Србије. Библиотека обезбеђује подршку научно-истраживачком и стручном раду, систематски прикупља, стручно обрађује, чува, похрањује и даје на коришћење библиотечку грађу и информације неопходне за одвијање и унапређење научно-истраживачког рада Института.

Библиотека је од 2012. године започела процесс електронске обраде књига укључењем у COBISS систем (Кооперативни онлине библиографски систем и сервиси).

Фонд Библиотеке није бројчано велик, али је плански и селективно одабиран и прилагођен потребама научних радника и истраживача. Фонд чини репрезентативна грађа из области архитектуре, урбанизма, просторног планирања, историје уметности, екологије, очувања животне средине и састоји се од око 4000 библиотечких јединица монографских публикација и 51 наслова периодичних публикација.

О библиотеци Read More »

Scroll to Top