Претрага
Close this search box.

Сигурност девојчица и жена у јавном простору – четврта радионица

Четврта тематска радионица унапређења јавних политика урбаног планирања као део пројекта UN Women ,,Сигурност жена и девојчица у јавном простору“ са темом ,,Формирање законског оквира на националном нивоу за увођење превентивних мера урбане безбедности девојчица и жена у јавним просторима“ одржана је 23. јуна 2023. године.

Радионица је креирана за доносиоце одлука, представнике ресорних министарстава, градске локалне самоуправе, секретаријата и планске комисије. Експертски тим је дао увод о основама родно сензитивног приступа у оквиру просторног и урбанистичког планирања и урбаног дизајна, постојеће законске основе и могућностима прилагођавања планских докумената принципима урбане безбедности при уређењу јавних простора.

У оквиру панелне дискусије у којој су учествовали сви присутни давани су предлози: како постојећи законски оквир (јавне политике, закони, правилници, стратегије/агенде) садржински допунити условима за урбану безбедност, које су неопходне измене у пракси и приступу, улози партиципације корисника и стејкхолдера, сарадњи са имаоцима јавних овлашћења, потреби да се врши едукација,   изради приручник добре праксе, формира база знања, оствари умрежавање и размена података и размотри могућност лиценцирања.  Индетификоване су  најважније мере на националном нивоу за превенцију и спречавање насиља над девојчицама и женама у јавном простору, приоритетни кораци и надлежности, као и могућност сарадње владиног и НВО сектора.

Презентације су доступне у ПДФ формату: 01 Родносензитивни урбанизам; 02 Искуства са II и III радионице.

Пета, завршна радионица одржаће се 08.09.2023. године, у великој сали Урбанистичког завода Београда, ЈУП.

Scroll to Top