Претрага
Close this search box.

Учешће ИАУС-а на изложби Планерска умрежавања 4, у организацији Асоцијације просторних планeра Србије

У оквиру деветог научно-стручног скупа са међународним учешћем „Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља“, на Сребрном језеру, у периоду од 16. до 18. јуна 2022. године, организована је изложба Планерска умрежавања 4.

У оквиру изложбе изложени су просторни и урбанистички планови (просторни планови подручја посебне намене, просторни планови јединице локалне самоуправе и генерални урбанистички планови) усвојени у периоду од 2018. до 2022. године као и студије, стратешка – развојна документа од значаја за локалну самоуправу. Изложба представља наставак успешне изложбе одржане 2012., 2014. и 2018. године и има за циљ да домаћим и иностраним учесницима научно-стручног скупа, али и широј јавности, представи резултате које су у изради планских докумената у Републици Србији, али и земљама у региону, постигле реномиране институције у области просторног планирања и урбанизма.

Првог дана скупа, 16. јуна 2022. године у Хотелу „Danubi Park“ на Сребрном језеру (Велико Градиште), уприличено је свечано отварање скупа са коктелом председника општине, представника надлежних министарстава, презентовање уводних реферата, као и свечано отварање изложбе.

Институт за архитектуру и урбанизам Србије је учествовао у свим категоријама просторних планова и пројеката, са одабраним следећим радовима: Просторни план Републике Србије (1996, 2010-2021, 2021-2035 (у процедури усвајања)), Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе “Клисура реке Милешевке“ (2020), План генералне регулације градског насеља Бор (2018), План детаљне регулације туристичког комплекса “Шпиц“ у општини Велико градиште (2021), Урбанистички пројекат за изградњу магистралног гасовода (интерконектор) граница Бугарске – граница Мађарске, деоница 1, фаза 4 на територији општина Ћуприја и Параћин (2019), Центар за екологију и развој спорта и Црвени крст Косова и Метохије на обали језера Газиводе (2018).

Scroll to Top