Претрага
Close this search box.

GREEN, LIVABLE, AND RESILIENT CITIES, SERBIA: Strengthening Sustainable and Resilient Urban Development- Component 1 Selection# 1275674 Strengthening capacities of Local Self-Governments in Serbia towards low-carbon and resilient urban development investments expert

Светска банка у партнерству са SECO SURGE Trust фондом подржава Владу Србије, а тачније Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) у примени Стратегије одрживог урбаног развоја (СОУР), одобрене у јуну 2019. године и пратеће акције. План (2021-2022). Општи циљ овог програма је јачање капацитета Владе Србије и одабраних општина у Србији да планирају одрживији, инклузивнији и отпорнији урбани развој и локални економски опоравак. Да би испунила циљ програма и унапредила имплементацију и операционализацију СОУР-а, Светска банка ће, преко овог фонда SECO SURGE специфичног за Србију, спроводити низ активности аналитичке и техничке помоћи, на захтев и у сарадњи са МГСИ— главни партнер клијента.

Активности за овај програм су подељене у две компоненте првенствено на основу њиховог просторног фокуса и природе задатака које подразумевају.

ИАУС, као кооперант са GFA SE Europe д.о.о. је ангажован на спровођењу Компоненте 1 овог пројекта, односно у пружању подршке, техничке помоћи и саветодавних услугамодабраним градовима  у циљу јачања капацитета одабраних јединица локалне самоуправе (ЈЛС) да боље планирају, припреме и реализују инвестиције које ће се повољно одразити на градове, а које промовишу одрживи нискоугљенични урбани развој.

Scroll to Top