Претрага
Close this search box.

септембар 2021.

„CLEVER – Co-designing smart Local solutions for Exploiting Values and Enhancing Resilience“, Seed Money Facility Interreg Danube Transnational Programme, Project code DTP-SMF1-187

ИАУС сарађује са општином Баја Маре (Румунија) и Развојном Агенцијом Сјевер (Хрватска) у спровођењу пројекта CLEVER у оквиру Interreg Danube позива. CLEVER пројекат има за циљ да помогне у примени

„CLEVER – Co-designing smart Local solutions for Exploiting Values and Enhancing Resilience“, Seed Money Facility Interreg Danube Transnational Programme, Project code DTP-SMF1-187 Read More »

Улога и имплементација државног просторног плана и регионалних развојних докумената у обнови стратешког истраживања, мишљења и управљања у Србији

Евиденциони број: ИИИ 47014
Уговорни период: 01.01.2011. – 31.12.2014.
Руководилац пројекта: др Јасна Петрић, виши научни сарадник, ИАУС

Улога и имплементација државног просторног плана и регионалних развојних докумената у обнови стратешког истраживања, мишљења и управљања у Србији Read More »

Програм научно-истраживачког рада

Научно-истраживачки рад Института и у наредном периоду развијаће се, претежно, у оквиру основне делатности Института. У складу са професионалном структуром и стручним афинитетом расположивог кадра истраживачки рад биће усмерен према најзначајнијим развојним, научним и технолошким приоритетима Републике.

Научно-истраживачке услуге које ће Институт нудити на домаћем и страном тржишту могу се груписати по следећим (под)областима:

Просторно планирање и регионални развој

  • институционални, организациони и нормативни аспекти управљања просторним развојем Србије…

Програм научно-истраживачког рада Read More »

Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни утицаји

Евиденциони број: TP 36035
Уговорни период: 01.01.2011. – 31.12.2014.
Руководилац пројекта: др Мила Пуцар, научни саветник, ИАУС

Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни утицаји Read More »

Чланство Института

Чланство Института у међународним удружењима:

ISOCARP – International Society of City and Regional Planners
AESOP -Association of European Schools of Planning
Spa-ce.net – Network of Spatial research and Planning Institutes in Central and Eastern Europe
Консултантске мисије и техничка помоћ земљама Трећег света:
Научно-техничка помоћ земљама Западне Африке (Гвинеја Бисао, Зеленортска острва)

Чланство Института Read More »

Изложбе

Изложбе изабраних радова ИАУС-а у поводу јубилеја

1994. „40 година Института“, Архитектонски факултет, Београд
2004. „50 година Института “
– Архитектонски факултет, Београд
– Галерија Друштва архитеката Ниша
– Галерија Народног музеја Ваљева

Изложбе Read More »

Просторни планови

  • Главни пројект “Металс банке” у Новом Саду (6.000,00 м2) (арх. М.Марушић, проф. Д.Марушић) 2004 – 2005.
  • Идејни пројект пословног Центра БМГ – Церак Виногради (20.000,00 м2) (М. Марушић, Д. Марушић), 2004.
  • Пословно-стамбени објекат у Булевару краља Александра у Београду (арх. М. Марушић, проф. Д. Марушић), признања: Годишња награда САС-а за 1999/2000.год.;

Просторни планови Read More »

Урбанистички планови и пројекти

  • Урбанистички пројект туристичког ризорта «Јабучко Равниште» – Нацрт (И. Марић), 2010.
  • Генерални урбанистички план Будве – измене и допуне (Н. Боровница, М. Вујошевић); предлог ГУП-а, 2002 – 2008.
  • Генерални урбанистички план Призрена (Б.Стојков); 1998.ж
  • Генерални урбанистички план Приштине (Б.Стојков); 1997.

Урбанистички планови и пројекти Read More »

Scroll to Top