Претрага
Close this search box.

септембар 2021.

Ново гробље и капела у Барошевцу

1-Institut-Arhitektura-Realizovani-objekti-Novo-groblje-i-kapela-u-Barosevcu-feature

Година пројектовања: 2010/2011.
Година реализације: 2012.
Аутори: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх. и мр Ана Никовић, дипл.инж.арх. Одговорни пројектант: мр Божидар

Ново гробље и капела у Барошевцу Read More »

Централна производно-дистрибутивна кухиња у оквиру Предшколске установе „Савски Венац“ у Улици Топчидерски венац бр. 1 у Београду

2-Institut-Arhitektura-Realizovani-objekti-Kuhinja-PU-Savski-Venac (1)

Година пројектовања: 2009/2011.
Година реализације: 2012.
Аутори: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Ана Никовић, дипл.инж.арх. и мр Божидар Манић, дипл.инж.арх. Одговорни пројектант: др Игор Марић

Централна производно-дистрибутивна кухиња у оквиру Предшколске установе „Савски Венац“ у Улици Топчидерски венац бр. 1 у Београду Read More »

Стамбено-пословни објекат у Улици Милоша Савковића бр.19 у Београду

4-Institut-Arhitektura-Realizovani-objekti-Stambeno-poslovni-objekat-Ulica-Milosa-Savkovica-Beograd

Година пројектовања: 2007/2008.
Година реализације: 2011.
Аутори: др Игор Марић, дипл.инж.арх., Божидар Манић, дипл.инж.арх. и мр Ана Богданов, дипл.инж.арх.
Одговорни пројектант: др Игор Марић, дипл.инж.арх.

Стамбено-пословни објекат у Улици Милоша Савковића бр.19 у Београду Read More »

Централна производно-дистрибутивна кухиња и перионица Предшколске установе „Јелица Обрадовић“ у Младеновцу

3-Institut-Arhitektura-Realizovani-objekti-Kuhinja-PU-Jelica-Obradovic-Mladenovac

Година пројектовања: 2008/2009.
Година реализације: 2009.
Аутори: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Ана Богданов, дипл.инж.арх. и Божидар Манић, дипл.инж.арх. Одговорни пројектант: др Игор Марић,

Централна производно-дистрибутивна кухиња и перионица Предшколске установе „Јелица Обрадовић“ у Младеновцу Read More »

Стамбени објекат у Донској улици бр.45 у Београду

Стамбени објекат у Донској улици бр.45 у Београду

Година пројектовања: 2006.
Година реализације: 2007.
Аутори: др Игор Марић, дипл.инж.арх. и Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Одговорни пројектант: др Игор Марић,

Стамбени објекат у Донској улици бр.45 у Београду Read More »

Стамбено-пословни објекат у Пожаревачкој улици бр. 35 у Београду

Стамбено-пословни објекат у Пожаревачкој улици бр. 35 у Београду

Године пројектовања: 2004/2005.
Година реализације: 2006.
Аутори: мр Игор Марић, дипл.инж.арх. и Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Одговорни пројектант: мр Игор Марић, дипл.инж.арх.

Стамбено-пословни објекат у Пожаревачкој улици бр. 35 у Београду Read More »

O часопису Архитектура и урбанизам

Часопис Архитектура и урбанизам је једини научно-стручни часопис у Србији који интегрално обрађује све теме из области архитектуре, урбанизма, историје архитектуре, просторног планирања, ентеријера, саобраћаја, грађевинарства, енергетске ефикасности, примене обновљивих извора енергије у зградарству итд. Такође је један од ретких часописа који објављује теоријске, истраживачке и аналитичке радове, како афирмисаних, тако и младих аутора у поменутим областима.

Архитектура и урбанизам је један од најзначајнијих часописа у овој области, са изузетно вредним ауторским текстовима. У часопису се приказују најзначајнија архитектонска, урбанистичка, планерска и грађевинска остварења. Позната имена из света архитектуре, урбанизма и просторног планирања су сарадници или чланови редакције. Готово трећина чланова редакције су еминентни међународни научници и стручњаци.

O часопису Архитектура и урбанизам Read More »

ConnectGREEN – Restoring and managing ecological corridors in the mountains as a green infrastructure in the Danube basin DTP 072-2.3

(Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС) је као IPA 1 пројектни партнер ангажован на пројекту ConnectGREEN (DTP 072-2.3) – Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin (Управљање и обнављање еколошких коридора као зелене инфраструктуре у Дунавском басену)

ConnectGREEN – Restoring and managing ecological corridors in the mountains as a green infrastructure in the Danube basin DTP 072-2.3 Read More »

ATTRACTIVE DANUBE: Унапређење капацитета за повећање територијалне атрактивности дунавског региона (2017-2019)

Институт за архитектуру и урбанизам Србије је представник Републике Србије у INTERREG међународном истраживачком пројекту „Унапређење капацитета за повећање територијалне атрактивности Дунавског региона” (Improving Capacities for Enhancing Territorial Attractiveness of the Danube Region), скраћено „ATTRACTIVE DANUBE“.

ATTRACTIVE DANUBE: Унапређење капацитета за повећање територијалне атрактивности дунавског региона (2017-2019) Read More »

Scroll to Top