Month: September 2021

Централна производно-дистрибутивна кухиња у оквиру Предшколске установе „Савски Венац“ у Улици Топчидерски венац бр. 1 у Београду

Institut-Arhitektura-Realizovani-objekti-Kuhinja-PU-Savski-Venac

Година пројектовања: 2009/2011.Година реализације: 2012. Аутори: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Ана Никовић, дипл.инж.арх. и мр Божидар Манић, дипл.инж.арх. Одговорни пројектант: др Игор Марић,

Централна производно-дистрибутивна кухиња и перионица Предшколске установе „Јелица Обрадовић“ у Младеновцу

Година пројектовања: 2008/2009. Година реализације: 2009. Аутори: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Ана Богданов, дипл.инж.арх. и Божидар Манић, дипл.инж.арх. Одговорни пројектант: др Игор Марић,

Стамбено-пословни објекат у Улици Милоша Савковића бр.19 у Београду

Година пројектовања: 2007/2008. Година реализације: 2011. Аутори: др Игор Марић, дипл.инж.арх., Божидар Манић, дипл.инж.арх. и мр Ана Богданов, дипл.инж.арх. Одговорни пројектант: др Игор Марић,

Стамбени објекат у Донској улици бр.45 у Београду

Година пројектовања: 2006. Година реализације: 2007. Аутори: др Игор Марић, дипл.инж.арх. и Божидар Манић, дипл.инж.арх. Одговорни пројектант: др Игор Марић, дипл.инж.арх. Пројектант: Божидар Манић, дипл.инж.арх.

Стамбено-пословни објекат у Пожаревачкој улици бр. 35 у Београду

Године пројектовања: 2004/2005. Година реализације: 2006. Аутори: мр Игор Марић, дипл.инж.арх. и Божидар Манић, дипл.инж.арх. Одговорни пројектант: мр Игор Марић, дипл.инж.арх. Пројектант: Божидар Манић, дипл.инж.арх.

Стамбени комплекс (шест објеката) у Улици Заграђе (Миријево) у Београду

Година пројектовања: 2006. Година реализације: 2007. Аутори: др Игор Марић, дипл.инж.арх. и Божидар Манић, дипл.инж.арх. Одговорни пројектант: др Игор Марић, дипл.инж.арх. Пројектант: Божидар Манић, дипл.инж.арх.

O часопису Архитектура и урбанизам

Часопис Архитектура и урбанизам је једини научно-стручни часопис у Србији који интегрално обрађује све теме из области архитектуре, урбанизма, историје архитектуре, просторног планирања, ентеријера, саобраћаја, грађевинарства, енергетске ефикасности, примене обновљивих извора енергије у зградарству итд. Такође је један од ретких часописа који објављује теоријске, истраживачке и аналитичке радове, како афирмисаних, тако и младих аутора у поменутим областима.

Архитектура и урбанизам је један од најзначајнијих часописа у овој области, са изузетно вредним ауторским текстовима. У часопису се приказују најзначајнија архитектонска, урбанистичка, планерска и грађевинска остварења. Позната имена из света архитектуре, урбанизма и просторног планирања су сарадници или чланови редакције. Готово трећина чланова редакције су еминентни међународни научници и стручњаци.

Scroll to Top