Претрага
Close this search box.

Централна производно-дистрибутивна кухиња у оквиру Предшколске установе „Савски Венац“ у Улици Топчидерски венац бр. 1 у Београду

Година пројектовања: 2009/2011.
Година реализације: 2012.
Аутори: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Ана Никовић, дипл.инж.арх. и мр Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Одговорни пројектант: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Пројектант: мр Ана Богданов, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх. и Братислава Видовић, дипл.инж.арх.
Наручилац: Град Београд, Градска управа, Секретаријат за дечју заштиту
Опис и основни концепт: Идејни и главни пројекат

Scroll to Top