Претрага
Close this search box.

Ново гробље и капела у Барошевцу

Година пројектовања: 2010/2011.
Година реализације: 2012.
Аутори: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх. и мр Ана Никовић, дипл.инж.арх.
Одговорни пројектант: мр Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Пројектантски тим: мр Божидар Манић, дипл.инж.арх., мр Ана Никовић, дипл.инж.арх. и Тања Бајић, маст.инж.арх.
Наручилац: ПДРБ „Колубара“, Лазаревац
Опис и основни концепт: Идејно решење и главни пројекат

Због ширења копова угља у Барошевцу, јавила се потреба за измештањем сеоског гробља.
Сељани су од неколико понуђених изабрали локацију на падини незнатно испод врха брега изнад села, на уочљивом, истакнутом месту.
Покренутост терена је захтевала постављање гробних места и капеле са тргом за испраћај пара­лелно са изохипсама. Аутори су тежили сведености у изразу и читљивости намене.
Због деликатности поступка пресељења старог гробља посебно су поштоване жеље локалне заједнице, што је допринело слојевитости архи­тектуре, у трагању за правом мером односа
традиционалног и савременог.
Капела је полегла уз терен, има издужену линију уједначеног ритма стубова тако да одражава мирноћу и трајање. Кров је визуелно и конструктивно одвојен и “лебди” над чврсто укопаним правоугаоним корупусом, чиме одаје утисак метафоричног издигнућа. Атмосфера око капеле и у простору трема је пуна ритмичних, променљивих сенки. Све ово доприноси утиску метафизичности и етеричности простора. Архи­тектура објекта је дијалог трајног и прола­зног. Материјали су из окружења, дрво и камен из оближњег мајдана.
“Акропољско” место капеле јој даје додатну ноту духовности.

Scroll to Top