Претрага
Close this search box.

ATTRACTIVE DANUBE: Унапређење капацитета за повећање територијалне атрактивности дунавског региона (2017-2019)

Институт за архитектуру и урбанизам Србије је представник Републике Србије у INTERREG међународном истраживачком пројекту „Унапређење капацитета за повећање територијалне атрактивности Дунавског региона” (Improving Capacities for Enhancing Territorial Attractiveness of the Danube Region), скраћено „ATTRACTIVE DANUBE“. Овај пројекaт, финансиран из Дунавског Транснационалног Програма (Danube Transnational Programme), окупио је 19 партнера из тринаест земаља Дунавског региона: Аустрије, Босне и Херцеговине, Бугарске, Италије, Мађарске, Немачке, Румуније, Словачке, Словеније, Србије, Хрватске, Црне Горе и Чешке Републике.

Овим пројектом ће се, у периоду 2017-2019. године, омогућити јачање институционалних капацитета за стратешко планирање и унапређење управљања територијалним развојем на свим нивоима управе у 13 држава Дунавског региона, као и преко њихове трансграничне сарадње, са циљем повећања атрактивности овог региона у целини, као и појединачних држава.

У првој години „ATTRACTIVE DANUBE“ пројекта циљ је да се заједнички оквир система мониторинга територијалне атрактивности, који је конципиран у претходним истраживањима, разради за сваку државу и успостави заједничка мониторинг платформа за Дунавски регион. Информациона мониторинг платформа треба да одражава потребе различитих сектора и да олакша координацију њихових планских и управљачких одлука са аспекта унапређења атрактивности простора за развој. Из тих разлога је предвиђено да се, у процес разраде заједничког оквира система мониторинга територијалне атрактивности за сваку државу, укључе представници релевантних актера / стејкхолдера који учествују или имају утицаја на доношење и спровођење одлука о територијалном развоју у домену просторног планирања, регионалног развоја, туризма, заштите природе и других сектора који доприносе, или на које утиче, квалитет и атрактивност простора државе и Дунавског региона.

Web-site пројекта:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/attractive-danube

Scroll to Top