Претрага
Close this search box.

Стамбено-пословни објекат у Пожаревачкој улици бр. 35 у Београду

Године пројектовања: 2004/2005.
Година реализације: 2006.
Аутори: мр Игор Марић, дипл.инж.арх. и Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Одговорни пројектант: мр Игор Марић, дипл.инж.арх.
Пројектант: Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Наручилац: „Петрохем“ д.о.о., Београд и Зоран Пулетић, Београд
Опис и основни концепт: Идејни и главни пројекат

Scroll to Top