Претрага
Close this search box.

Просторни планови

 • План генералне регулације за зону утицаја површинског копа «Радљево», Концепт плана, 2010.
 • Просторни план Републике Србије (Б. Стојков), СПУ, 2010., ИАУС/РАПП
 • Генерални план гондоле Брус – Сребрнац (С. Митровић, Д. Дабић);
 • Просторни план подручја Јужне Србије (др С. Милијић), ИАУС/РАПП, 2010.,. Нацрт плана
 • План генералне регулације за зону утицаја ретензија у горњем току реке Пештан, Концепт плана (др Н. Спасић, Г. Џунић)
 • План детаљне регулације за туристички рисорт «Јабучко равниште» на Староја планини (др И. Марић, др С. Милијић), 2009.
 • Стратегија просторног развоја Републике Србије (др М. Вујошевић, др. С. Зековић), РАПП/ИАУС, 2009.
 • Просторни план Тимочке крајине (др С. Милијић, др Н. Спасић, Н. Стефановић), ИАУС/РАПП, 2009., Стратегија просторног развоја (усвојена)
 • Просторни план општине Аранђеловац, у припреми, 2009. (М. М. Мићић)
 • Просторни план сливног подручја водоакумулације „Ровни“, СПУ (С. Митровић, С. Милијић); 2008.;
 • Просторни план Републике Црне Горе – (члан Конзорцијума); (М. Вујошевић, Н. Спасић); 2008.
 • Просторни план подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена, СПУ (Н.Спасић, М. Вујошевић, В. Јокић); 2008.
 • Стратегија просторног развоја општине Бор, ППО Бор – (Н. Спасић, С. Зековић, М. Николић, К. Петовар, Б. Стојановић, Д. Дабић) 2008;
 • Просторни план општине Бар (Д. Дабић, М. Николић), ИАУС/ЈУГИНУС, нацрт плана 2008.
 • Просторни план туристичког подручја Стара планина, СПУ (Д. Дабић, С. Митровић, С. Милијић), 2008.
 • Просторни план општине Будва, (Н. Боровница), 2008.
 • Урбанистички план обилазнице око Ваљева (З. Мирјанић, Д. Дабић), у изради, 2008.
 • Урбанистички план Бранковине (М. Пуцар), у изради, 2008.
 • План генералне регулације за подручје насеља Барошевац, Зеоке, Медошевац и Бурово, Програм пресељења и СПУ (Н. Спасић, Г. Џунић), 2008.
 • План генералне регулације за насеље Вреоци, Програм пресељења и СПУ (Н. Спасић, Г. Џунић
 • Програм за израду Урбанистичког плана Бора (Н. Спасић, М. Н. Ризнић, Н. Крунић), 2008.
 • Генерални (урбанистички) план Бара, (Б. Бојовић,Д. Дедић), 2006/7.;
 • Генерални урбанистички план Врњачке Бање (И. Марић, М. Пуцар); 2006.
 • Просторни план општине Ваљево, СПУ, (М. М. Мићић, В. Јокић); 2006.
 • План детаљне регулације пепелишта ТЕ Костолац (Г. Џунић); 2005 – 2008.
 • Планови детаљне регулације за НП Копаоник – Брус – (С. Митровић, Д. Дабић); у припреми;
 • План детаљне регулације Прибојске бање и Старе чаршије Прибоја (Б. Милосављевић); 2007.;
 • Урбанистички план ТЕ-ТО “Колубара Б” 2006. – (Н. Спасић, Г. Џунић);
 • Програм примене Просторног плана Колубарског округа, (Д. Перишић, С. Митровић, Д. Дабић, С. Милијић); 2005.
 • Просторни план Националног парка Копаоник, Предлог плана, СПУ (Д. Дабић, С. Митровић, С. Милијић, 2005.);
 • Просторни план археолошког налазишта Ромулиана код Гамзиграда (Д. Дабић, И. Марић); 2004.
 • Просторни план Дунавско-савског појаса – програм, докум. основа (Д. Перишић, Д. Дабић, Д. Ђорђевић); програм, Информациона основа, 2001. рад прекинут.
 • Планови детаљне регулације и урбанистички пројекти за већи број бензинских станица на „Коридору X“ (И. Марић, Н. Вујошевић, М. Марушић, С. Ђилас); 2000-2004.
 • Акти о урбанистичким условима за коридоре магистралних оптичких каблова на подручју Републике Србије (Р. Малобабић, С. Милијић, З. Мирјанић, Д. Мацура, Г. Џунић, Г. Јововић); 2000-2004.
 • План детаљне регулације стамбено – пословног блока у Таковској ул. у Београду (П. Цагић, Н. Танкосић); 2004.
 • План детаљне регулације „Сувог Рудишта“ на Копаонику (С. Митровић, Н. Танкосић); 2004.
 • Планови детаљне регулације за градски центар и индустријску зону Вршца (И. Марић, М. Пуцар, Н. Вујошевић); 2004.
 • Просторни план подручја изворишта водоснабдевања регионалног система „Рзав“ (З.Мирјанић); 2004.
 • Просторни план мреже објеката и комплекса са посебним функцијама ТЕ-ТО „Колубара Б“ (Н.Спасић, З.Мирјанић); укључен под (4);
 • Просторни план инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница – Београд – Ниш (С. Митровић, С. Милијић, М. Радованац); 2004.
 • Просторни план подручја експлоатације Костолачко – Ковинског лигитског басена (Н. Спасић, В. Јокић, М. Вујошевић); Стратегија просторног развоја, 2002.
 • Просторни план подручја Колубарског округа погођеног земљотресом (Д. Перишић, С. Митровић, С. Милијић); 2001.
 • Просторни план подручја инфраструктурног коридора Ниш-граница БЈР Македонија (Р.Малобабић); 2001.
 • Регулациона решења за Костолачко-ковински лигнитски басен (Н.Спасић, Љ.Тасић, Г. Џунић); 2002.
 • Детаљни урбанистички план Привредне зоне Бара (Б. Бојовић, Д. Дедић, Б. Милосављевић); 2002.
 • Генерални урбанистички план Београда, радни пројект (К. Костић, Н. Спасић, З. Жегарац, З. Никезић); 2000.
 • Завршетак Просторног плана подручја експлоатације Косовско-метохијског лигни¬тског басена (Д. Перишић,Н. Спасић); планско-аналитичке основе, 1999. (прекинут рад);
 • Регулациони план централне зоне Приштине (Н. Танкосић); 1999.
 • Генерални планови и планови детаљне регулације за коридоре далековода (З. Мирјанић); 2004/2008.
 • ГУП Ваљева – (Д. Тошковић, В. Чарнојевић); 2006.
 • Просторни план подручја слива водоакумулације „Боговина“ (З. Мирјанић); 1999.
 • Студија “Одређивање зона за атрактивне локације на Црногорском приморју” (Н. Боровница, М. Вујошевић, С. Зековић); 1998.
 • Просторни план Републике Србије (Д. Перишић, М. Вујошевић, К. Петовар); 1996.

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Scroll to Top