Претрага
Close this search box.

Maja Milosevic

Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни утицаји

Евиденциони број: TP 36035
Уговорни период: 01.01.2011. – 31.12.2014.
Руководилац пројекта: др Мила Пуцар, научни саветник, ИАУС

Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни утицаји Read More »

Чланство Института

Чланство Института у међународним удружењима:

ISOCARP – International Society of City and Regional Planners
AESOP -Association of European Schools of Planning
Spa-ce.net – Network of Spatial research and Planning Institutes in Central and Eastern Europe
Консултантске мисије и техничка помоћ земљама Трећег света:
Научно-техничка помоћ земљама Западне Африке (Гвинеја Бисао, Зеленортска острва)

Чланство Института Read More »

Изложбе

Изложбе изабраних радова ИАУС-а у поводу јубилеја

1994. „40 година Института“, Архитектонски факултет, Београд
2004. „50 година Института “
– Архитектонски факултет, Београд
– Галерија Друштва архитеката Ниша
– Галерија Народног музеја Ваљева

Изложбе Read More »

Просторни планови

 • Главни пројект “Металс банке” у Новом Саду (6.000,00 м2) (арх. М.Марушић, проф. Д.Марушић) 2004 – 2005.
 • Идејни пројект пословног Центра БМГ – Церак Виногради (20.000,00 м2) (М. Марушић, Д. Марушић), 2004.
 • Пословно-стамбени објекат у Булевару краља Александра у Београду (арх. М. Марушић, проф. Д. Марушић), признања: Годишња награда САС-а за 1999/2000.год.;

Просторни планови Read More »

Урбанистички планови и пројекти

 • Урбанистички пројект туристичког ризорта «Јабучко Равниште» – Нацрт (И. Марић), 2010.
 • Генерални урбанистички план Будве – измене и допуне (Н. Боровница, М. Вујошевић); предлог ГУП-а, 2002 – 2008.
 • Генерални урбанистички план Призрена (Б.Стојков); 1998.ж
 • Генерални урбанистички план Приштине (Б.Стојков); 1997.

Урбанистички планови и пројекти Read More »

Архитектонско-урбанистички пројекти

 • Главни пројект „Металс банке“ у Новом Саду (6.000,00 м2) (арх. М.Марушић, проф. Д.Марушић) 2004 – 2005.
 • Идејни пројект пословног Центра БМГ – Церак Виногради (20.000,00 м2) (М. Марушић, Д. Марушић), 2004.
 • Пословно-стамбени објекат у Булевару краља Александра у Београду (арх. М. Марушић, проф. Д. Марушић), признања: Годишња награда САС-а за 1999/2000.год.;

Архитектонско-урбанистички пројекти Read More »

Научно-истраживачки међународни пројекти

Подршка процесу урбаног развоја у Србији (SPUDS) (Координатор: проф. др Jean-Claude Bolay, директор CODEV-a, ко-координатор и руководилац ИАУС тима: др Тамара Маричић тима)

ИАУС је добио финансијску подршку SCOPES «Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland» (SNSF – SDC) да продуби своја истраживања у току трогодишњег институционалног партнерства са Швајцарским Центром за сарадњу и развој (CODEV) Политехничког универзитета у Лозани (EPFL).

Научно-истраживачки међународни пројекти Read More »

Научно-истраживачки национални пројекти

 • „Улога и имплментација државног просторног плана и регионалних развојних докумената у обнови стратешког истраживања, мишљења и управљања у Србији 2011-2016. (Ј.Петрић)
 • „Одрживи просторни развој Подунавља У Србији“ 2011-2016. (С.Милијић)
 • „Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни утицаји; 2011-2016. (М.Пуцар)
 • „Просторни, социјални и еколошки аспекти развоја у великим рударским басенима“, 2008-2010.

Научно-истраживачки национални пројекти Read More »

Scroll to Top