Maja Milosevic

Competition Results for the 2021 “Milorad Macura” and “Dimitrije Perišić” Awards

Одлуке Комисија Института за архитектуру и урбанизам Србије за доделу годишњих награда „Милорад Мацура“ и „Димитрије Перишић“ за најбоље мастер радове и докторске дисертације из облести архитектуре и урбанизма, и просторног…

Scroll to Top