Претрага
Close this search box.

Пројекти

Стамбено-пословни објекти у Улици Далматинска 69-71 у Београду

Година пројектовања: 2008. Аутори: др Игор Марић, дипл.инж.арх. и Божидар Манић, дипл.инж.арх. Наручилац: Г.П. „Партизански пут“ а.д., Београд Опис и основни концепт: Идејна решења

Стамбено-пословни објекти у Улици Далматинска 69-71 у Београду Read More »

Надстрешнице на стајалиштима јавног градског превоза у Београду

Година пројектовања: 2007. Аутори: Божидар Манић, дипл.инж.арх. и мр Ана Богданов, дипл.инж.арх. Одговорни пројектант: др Игор Марић, дипл.инж.арх. Пројектантски тим: Божидар Манић, дипл.инж.арх., мр

Надстрешнице на стајалиштима јавног градског превоза у Београду Read More »

Пословни комплекс у улици Краља Милана 35-41 и Краља Милутина 14-18 у Београду

Пословни комплекс у улици Краља Милана 35-41

Године пројектовања: 2006/2007. Аутори: др Игор Марић, дипл.инж.арх. и Божидар Манић, дипл.инж.арх. Одговорни пројектант: др Игор Марић, дипл.инж.арх. Пројектантски тим: Божидар Манић, дипл.инж.арх.,

Пословни комплекс у улици Краља Милана 35-41 и Краља Милутина 14-18 у Београду Read More »

Станица за снабдевање течним горивом и ТНГ-ом „Аеродром“ на магистралном путу бр. 1 (аутопут Е-70) код аеродрома Београд

Година пројектовања: 2004. Година реализације: није изведено Аутори: мр Игор Марић, дипл.инж.арх. и Божидар Манић, дипл.инж.арх. Одговорни пројектант: мр Игор Марић, дипл.инж.арх. Пројектант: Божидар Манић,

Станица за снабдевање течним горивом и ТНГ-ом „Аеродром“ на магистралном путу бр. 1 (аутопут Е-70) код аеродрома Београд Read More »

Реконструкција и доградња објекта у улици Драже Павловића 21 у Београду

Година пројектовања: 2003. Аутор: Божидар Манић, дипл.инж.арх. Пројектант: Божидар Манић, дипл.инж.арх. Наручилац: група грађана, Београд Опис и основни концепт: Идејно решење

Реконструкција и доградња објекта у улици Драже Павловића 21 у Београду Read More »

Scroll to Top