Претрага
Close this search box.

Надстрешнице на стајалиштима јавног градског превоза у Београду

Година пројектовања: 2007.
Аутори: Божидар Манић, дипл.инж.арх. и мр Ана Богданов, дипл.инж.арх.
Одговорни пројектант: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Пројектантски тим: Божидар Манић, дипл.инж.арх., мр Ана Богданов, дипл.инж.арх.
Наручилац: Град Београд, Секретаријат за саобраћај, Дирекција за јавни превоз
Опис и основни концепт: Идејни пројекти

Scroll to Top