Претрага
Close this search box.

Пројекти

Спа центар на локацији 18 у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини

Спа центар на локацији 18 у оквиру 1а фазе

Година пројектовања: 2011. Аутор: др Игор Марић, дипл.инж.арх., Бранислава Ковачевић, маст.инж.арх. и пројектантски тим ИАУС-а Одговорни пројектант: др Игор Марић, дипл.инж.арх. Пројектант: Бранислава Ковачевић,

Спа центар на локацији 18 у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини Read More »

Хотелско-апартмански објекти на локацији 17 у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини

Хотелско-апартмански објекти на локацији 17

Година пројектовања: 2011. Аутор: мр Божидар Манић, дипл.инж.арх. и пројектантски тим ИАУС-а Одговорни пројектант: мр Божидар Манић, дипл.инж.арх. Пројектант: мр Божидар Манић, дипл.инж.арх. Наручилац: ЈП

Хотелско-апартмански објекти на локацији 17 у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини Read More »

Апартмански објекти на локацији 12 у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини

Апартмански објекти на локацији 12 у оквиру 1а фазе

Година пројектовања: 2011. Аутор: др Игор Марић, дипл.инж.арх., Игор Павловић, дипл.инж.арх. и пројектантски тим ИАУС-а Одговорни пројектант: др Игор Марић, дипл.инж.арх. Пројектант: Игор Павловић,

Апартмански објекти на локацији 12 у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини Read More »

Хотел на локацији 11 у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини

Хотел на локацији 11 у оквиру 1а фазе туристичког ризорта

Година пројектовања: 2011. Аутор: др Игор Марић, дипл.инж.арх., Тања Бајић, маст.инж.арх. и пројектантски тим ИАУС-а Одговорни пројектант: др Игор Марић, дипл.инж.арх. Пројектант: Тања Бајић,

Хотел на локацији 11 у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини Read More »

Хотел на локацији 10 у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини

Хотел на локацији 10 у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“

Година пројектовања: 2011. Аутор: др Игор Марић, дипл.инж.арх., Тања Бајић, маст.инж.арх. и пројектантски тим ИАУС-а Одговорни пројектант: др Игор Марић,

Хотел на локацији 10 у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини Read More »

Хотел на локацији 9 у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини

Хотел на локацији 9 у оквиру 1а фазе туристичког ризорта

Година пројектовања: 2011. Аутор: др Игор Марић, дипл.инж.арх., Тања Бајић, маст.инж.арх. и пројектантски тим ИАУС-а Одговорни пројектант: др Игор Марић, дипл.инж.арх. Пројектант: Тања Бајић,

Хотел на локацији 9 у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини Read More »

Хотел на локацији 8 у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини

Година пројектовања: 2011. Аутор: др Игор Марић, дипл.инж.арх., Бранислава Ковачевић, маст.инж.арх. и пројектантски тим ИАУС-а Одговорни пројектант: др Игор Марић, дипл.инж.арх. Пројектант: Бранислава Ковачевић,

Хотел на локацији 8 у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини Read More »

Хотелско-апартмански објекти на локацији 2 у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини

Хотелско-апартмански објекти на локацији 2 у оквиру 1а фазе

Година пројектовања: 2011. Аутор: мр Ана Никовић, дипл.инж.арх. и пројектантски тим ИАУС-а Одговорни пројектант: др Игор Марић, дипл.инж.арх. Пројектант: мр Ана Никовић, дипл.инж.арх Наручилац: ЈП

Хотелско-апартмански објекти на локацији 2 у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини Read More »

Ново гробље и капела у Барошевцу

Година пројектовања: 2009. Аутори: др Игор Марић, дипл.инж.арх., Божидар Манић, дипл.инж.арх. и Светозар Теофиловић, дипл.грађ.инж. Одговорни пројектант: др Игор Марић, дипл.инж.арх. Пројектантски тим: Божидар

Ново гробље и капела у Барошевцу Read More »

Стамбени објекат на к.п. 736/5 КО Врњачка Бања

Година пројектовања: 2008. Аутори: др Игор Марић, дипл.инж.арх., Божидар Манић, дипл.инж.арх. и мр Ана Богданов, дипл.инж.арх. Одговорни пројектант: др Игор Марић, дипл.инж.арх. Пројектантски

Стамбени објекат на к.п. 736/5 КО Врњачка Бања Read More »

Scroll to Top