Претрага
Close this search box.

Стамбени објекат на к.п. 736/5 КО Врњачка Бања

Година пројектовања: 2008.
Аутори: др Игор Марић, дипл.инж.арх., Божидар Манић, дипл.инж.арх. и мр Ана Богданов, дипл.инж.арх.
Одговорни пројектант: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Пројектантски тим: Божидар Манић, дипл.инж.арх., мр Ана Богданов, дипл.инж.арх.
Наручилац: Миљко и Тонка Лазовић, Трстеник и Бранивоје Лазовић, Београд
Опис и основни концепт: Идејни пројекат

Scroll to Top