Претрага
Close this search box.

Стамбено-пословни објекти у Улици Далматинска 69-71 у Београду

Година пројектовања: 2008.
Аутори: др Игор Марић, дипл.инж.арх. и Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Наручилац: Г.П. „Партизански пут“ а.д., Београд
Опис и основни концепт: Идејна решења и анализа изводљивости

Scroll to Top