Претрага
Close this search box.

Пословни комплекс у улици Краља Милана 35-41 и Краља Милутина 14-18 у Београду

Године пројектовања: 2006/2007.
Аутори: др Игор Марић, дипл.инж.арх. и Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Одговорни пројектант: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Пројектантски тим: Божидар Манић, дипл.инж.арх., мр Ана Богданов, дипл.инж.арх., Братислава Видовић, 
дипл.инж.арх.
Наручилац: КМКМ д.о.о., Београд
Опис и основни концепт: Идејни и главни пројекат

Scroll to Top