О институту

Основни подаци

Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС) основан је 1954. године у саставу Архитектонског факултета. Као самостална научно-истраживачка организација формиран је уредбом Републичког извршног већа бр. Н/303 од 13.05.1961. године. Научно истраживачки и стручни рад Института одвија се у оквиру три организационе јединице, и то су: Центар за архитектуру и становање; Центар за просторни развој …

Основни подаци Read More »

Scroll to Top