Претрага
Close this search box.

Научно-истраживачки национални пројекти

 • „Улога и имплментација државног просторног плана и регионалних развојних докумената у обнови стратешког истраживања, мишљења и управљања у Србији 2011-2016. (Ј.Петрић)
 • „Одрживи просторни развој Подунавља У Србији“ 2011-2016. (С.Милијић)
 • „Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни утицаји; 2011-2016. (М.Пуцар)
 • „Просторни, социјални и еколошки аспекти развоја у великим рударским басенима“, 2008-2010. (Н. Спасић)
 • „Одрживи развој и уређење бањских и других туристичких насеља Србије“, 2008-2010. (М. Пуцар)
 • „Приступ и концепт за израду Стратегије просторног развоја Србије“, 2008. (М. Вујошевић)
 • „Планирање и управљање одрживим развојем у условима преласка на тржишну привреду -институционално прилагођавање пракси и стандардима ЕУ“, 2006-2010. (М. Вујошевић)
 • Методе за стратешку процену животне средине у планирању лигнитских басена, 2005-2007. (Б. Стојановић)
 • Одрживи просторни развој градова Србије, 2005-2007. (Н. Спасић, преко 30 истраживача)
 • Национални пројект „Рационализација у области енергетике“ (учешће др. М. Пуцар).
 • Повећање искоришћења соларне енергије у фотонапонским панелима и соларним колекторима “ (академик др А. Деспић, др М.Пуцар);
 • Одрживи развој планинских подручја Србије (др Р. Малобабић, др М. Пуцар, др М.М. Максин, мр И. Марић, мр Д.Дабић, С. Митровић, мр С. Милијић );
 • Развој, просторно уређење и коришћење магистралних инфраструктурних коридора у Србији (МИКС) (др Н. Спасић, др М. Малетин, др В. Анђус, др М. Вујошевић, др С. Зековић, др М. М. Максин, мр О. Џелебџић, мр С. Милијић);
 • Планирање и управљање одрживим развојем у условима преласка на тржишну привреду – институционално прилагођавање пракси и стандардима ЕУ (др М. Вујошевић, др К. Петовар, др С. Зековић, др Б. Стојановић, мр О. Џелебџић)
 • Управљање просторним развојем Србије (институционални и методолошки аспекти, систем индикатора) (др М.Бајић-Брковић, др Н.Спасић, др Д. Перишић, др Б.Стојановић);
 • Реконструкција и обнова градова Србије (др Б. Стојков, др С.Зековић, др Н. Боровница,);
 • Коришћење ресурса, одрживи развој и просторно планирање (др Н.Спасић, др М. Вујошевић, др К. Петовар, др Н. Боровница, др С. Зековић);
Scroll to Top