Претрага
Close this search box.

Научно-истраживачки међународни пројекти

Подршка процесу урбаног развоја у Србији (SPUDS) (Координатор: проф. др Jean-Claude Bolay, директор CODEV-a, ко-координатор и руководилац ИАУС тима: др Тамара Маричић  тима)

ИАУС је добио финансијску подршку SCOPES «Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland» (SNSF – SDC) да продуби своја истраживања у току трогодишњег институционалног партнерства са Швајцарским Центром за сарадњу и развој (CODEV) Политехничког универзитета у Лозани (EPFL).

Центра за сарадњу и развој (CODEV) је, у сарадњи са Институтом за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС), добио финансијску подршку SCOPES 2013-2016 институционалног програма за сарадњу за истраживачки пројекат “SPUDS – Support to Process of Urban Development in Serbia”.

Координатор истраживања је проф. др Jean-Claude Bolay, директор CODEV-a, у сарадњи са др Тамаром Маричић, која је ко-координатор и руководилац ИАУС тима.

У тиму ИАУС-а налазе се: др Тамара Маричић, научни сарадник (кординатор пројекта и тима ИАУС-а), др Славка Зековић, научни саветник (координација научних активности), Др Миодраг Вујошевић, научни саветник (координација научних активности), Тања Бајић, истраживач-сарадник (административна подршка, организација догађаја), Јелена Живановић Миљковић, истраживач-сарадник (комуникација, организација догађаја) и Божидар Манић, истраживач-сарадник (комуникација, организација догађаја).

Циљеви пројекта SPUDS укључују: подршка изградњи новог хеуристичког приступа урбаним питањима у контексту пост-социјалистичке транзиције у Србији; јачање научне заједнице која се бави темама урбаног развоја, управљања, метода и инструмената урбаног планирања, заинтересоване јавности и институција, и NVO; размена и трансфер знања – подршка институционалним и индивидуалним истраживачким капацитетима у области урбаног развоја у пост-социјалистичком друштву; и обезбеђење опреме за подршку истраживању у ИАУС-у (IT опрема, научне публикације).

Сарадња ИАУС-а и EPFL ће се концентрисати на: трансфер знања (методе и инструменти урбанистичког планирања) заснован на одрживом и “еластичном” урбаном развоју, у складу са пост-социјалистичким променама и реформама; управљање у урбанистичком планирању; дефинисање најважнијих критеријума за законска ограничења у урбанистичком планирању и стратешким пројектима; размена искустава о новом моделу управљања и механизмима за анализу: политички и економски мотивисаног одлучивања, слабе владавине права, слабог система вредновања планова, политика и пројеката, недовољног институционалног регулисања, нелегалног и нерегуларног коришћења земљишта и изградње; трансфер знања о јачању учешћа јавности и транспарентности у одлучивању у урбанистичком планирању и институционалном регулисању; успостављање и промоција онлине базе података за ефикасну примену урбанистичких планова и ефикасно управљање, формирање дугорочног партнерства између ИАУС-а и EPFL-а, као и подршка сарадњи урбаних планера из Србије и Швајцарске.

Активности су распоређене у оквиру четири Milestones, четири Радна пакета, два Field works, две Пратеће активности и четири Service packs, укључујући и дисеминацију резултата.

У периоду од три године (2015-2018), ова сарадња ће обухватити: методе и инструменте урбанистичког планирања за истраживање урбаног развоја у пост-социјалистичком транзиционом контексту; учешће јавности и транспарентност у доношењу одлука; праћење односа моћи на тржишту некретнина; идентификацију правних ограничења у раду са недовољним спровођењем процена социјалних утицаја и неприлагођеним урбанистичким и стратешким пројектима. Резултати истраживачког рада на научним чланцима и презентацијама настали приликом размене и трансфера знања и искустава ће се јавно приказати у: (1) публикацијама, радионицама, округом столу, конференцијама, студијским посетама, (2) брошури са препорукама, и (3) онлине бази података.

Овај партнерски програм се заснива на систематизацији текућих урбаних проблема у Србији, које у докторској дисертацији обрађује Марија Цветиновић, асистент докторанд у EPFL CODEV. У том смислу, све планиране активности су сврстане у тематске ентитете у смислу методологија урбанистичког планирања, учешћа јавности, одлучивања и урбаног управљања.

Scroll to Top