Претрага
Close this search box.

Научни национални пројекти

MINIPART – Унапређење учешћа јавности у просторном планирању рударских региона (2024-2027)

Руководилац пројекта: др Тамара Маричић, виши научни сарадник (ИАУС).
Истраживачи: др Маријана Пантић (ИАУС), др Милена Токовић (Географски факултет, Универзитет у Београду), проф. др Милован Вуковић (Технички факултет у Бору, Универзитет у Београду), и докторанд Душанка Милосављевић (Институт за филозофију и друштвену теорију).

MINIPART – Унапређење учешћа јавности у просторном планирању рударских региона (2024-2027) Read More »

Перспективе одрживог просторног развоја Србије

Координатор др Никола Крунић, виши научни сарадник

Како би свака земља кандидат за ЕУ била у могућности да постави и спроводи кључне приоритете одрживог развоја дефинисане на нивоу ЕУ, неопходно је истражити и дефинисати националне развојне циљеве и стратегије просторног развоја. Република Србија као будућа чланица ЕУ, имајући у виду перспективе и стратегије развоја Европе, треба да дефинише своје планове и инструменте имплементације који се посебно односе на одрживи просторни развој након 2021. године.

Досадашње смернице просторног развоја, дефинисане кроз Просторни план Републике 2010-2020. неопходно је иновирати и наставити новим истраживањима која се заснивају на актуелним тенденцијама у области развоја енергетике, привреде, инфраструктуре,

Перспективе одрживог просторног развоја Србије Read More »

Развој нових методолошких оквира и информационих система за успостављање одрживих и отпорних градова у Србији

Координатор др Марина Ненковић-Ризнић, виши научни сарадник
У оквиру наведене тематске области, планира се ангажовање истраживача на припреми научног пројекта за нови позив Фонда за науку. Научни пројекат ће за циљ имати пружање подршке превазилажењу постојећих и потенцијалних природних и антропогених последица изазваних климатским променама у Србији.
Верификација истраживања вршиће се кроз испитивање могуће примене индекса просторне климатске угрожености и алата за подршку одлучивању са мерама ублажавања на више пилот студија урбаних центара у Србији.
Истраживања у оквиру ове тематске области засниваће се на анализи постојеће -планске документације, са посебним освртом на утврђивање заступљености тема климатских промена и управљања ризицима у планским

Развој нових методолошких оквира и информационих система за успостављање одрживих и отпорних градова у Србији Read More »

Scroll to Top