Претрага
Close this search box.

MINIPART – Унапређење учешћа јавности у просторном планирању рударских региона (2024-2027)

Руководилац пројекта: др Тамара Маричић, виши научни сарадник (ИАУС).

Истраживачи:  др Маријана Пантић (ИАУС), др Милена Токовић (Географски факултет, Универзитет у Београду), проф. др Милован Вуковић (Технички факултет у Бору, Универзитет у Београду), и докторанд Душанка Милосављевић (Институт за филозофију и друштвену теорију).

Спољни сарадници: др Ана Перић Момчиловић (Факултет за архитектуру, планирање и политику заштите животне средине, Универзитет у Даблину) и др Јуха Котилаинен (Факултет друштвених наука и пословних студија, Универзитет Источна Финска).

Интензиван развој у рударским регионима индукује суштинске и претежно негативне промене у локалним заједницама и животној средини (монофункционална економија; деградација животне средине; здравствени проблеми; пресељење). Отпор заједнице и стручњака према рударским активностима у Србији интензивиран је од 2000-их, што увећава значај теме суштинског учешћа јавности у планирању рударских подручја. Међутим, мишљење локалног становништва се у постсоцијалистичкој Србији често занемарује.

MINIPART је осмишњен као истраживачки пројект који комбинује квалитативне и квантитативне методе истраживања. Његов циљ је да пронађе најприкладније методе учешћа јавности, тестиране и прилагођене заинтересованим странама у рударским регионима, укључујући и рањиве групе. База података о методама учешћа јавности биће креирана на основу прегледа литературе, лекција научених током студијске посете рударском региону у иностранству и дискусија са спољним сарадницима. Одабир најадекватнијих метода биће извршен анкетирањем становништва у Бору и Мајданпеку као студији случаја тј. рударском региону, интервјуисањем кључних актера и тестирањем кроз фокус групе. Примарни подаци прикупљени анкетом биће анализирани у SPSS софтверу, док ће се у случају прикупљених аудио података (интервјуи и фокус групе) применити Grounded Theory приступ.

Новина овог пројекта је активно укључивање различитих заинтересованих страна у креирање најприкладнијих метода учешћа јавности.

Овако дефинисане методе обезбедиће значајно учешће заинтересованих страна у планирању, смањити конфликте и омогућити балансирање потреба грађана, индустрије и управе, не само у рударским регионима већ и другде.

Scroll to Top