Претрага
Close this search box.

Maja Milosevic

Урбанистички пројекат за препарцелацију и изградњу пословног комплекса у улици Краља Милана 35-41 и Краља Милутина 14-18 у Београду

Реализација: 2006. Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх. Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., Божидар Манић, дипл.инж.арх. Консултанти: Светлана Шикман, дипл.инж.геол., Милан Ђидара,

Урбанистички пројекат за препарцелацију и изградњу пословног комплекса у улици Краља Милана 35-41 и Краља Милутина 14-18 у Београду Read More »

Урбанистички пројекат за изградњу станице за снабдевање течним горивом и ТНГ-ом „Аеродром“ на магистралном путу бр.1 (аутопут Е-70) код аеродрома Београд

Реализација: 2004. Руководилац: мр Игор Марић, дипл.инж.арх. Консултанти: мр Милан Вељковић, дипл.грађ.инж., Божидар Манић, дипл.инж.арх., мр Зоран Радић, дипл.инж.гео., Слободан Миљанић,

Урбанистички пројекат за изградњу станице за снабдевање течним горивом и ТНГ-ом „Аеродром“ на магистралном путу бр.1 (аутопут Е-70) код аеродрома Београд Read More »

Урбанистички пројекат за изградњу бензинске станице поред магистралног пута бр.1 (Ауто пута Е-75) у Врчину

Реализација: 2003. Руководилац: мр Игор Марић, дипл.инж.арх. Консултанти: мр Милан Вељковић, дипл.грађ.инж., мр Зоран Мирјанић, дипл.простор.план., Бранислав Котрањац, дипл.арх.техн., Слободан Миљанић,

Урбанистички пројекат за изградњу бензинске станице поред магистралног пута бр.1 (Ауто пута Е-75) у Врчину Read More »

План детаљне регулације подручја на углу улица Кумодрашке и Душана Јовановића, градска општина Вождовац

Реализација: 2011-2012. Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх. Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Ана Никовић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх.

План детаљне регулације подручја на углу улица Кумодрашке и Душана Јовановића, градска општина Вождовац Read More »

План детаљне регулације дела блока 23 (насеље Расадник 2) у Белој Цркви

План детаљне регулације дела блока 23 (насеље Расадник 2) у Белој Цркви

Реализација: 2010-2011.
Руководилац: мр Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Основни тим: мр Божидар Манић, дипл.инж.арх., мр Ана Никовић, дипл.инж.арх.

План детаљне регулације дела блока 23 (насеље Расадник 2) у Белој Цркви Read More »

Измене и допуне плана детаљне регулације прве фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини

Реализација: 2010-2011. Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх. Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., др Саша Милијић, дипл.простор.план., Олгица Бакић, дипл.простор.план., мр

Измене и допуне плана детаљне регулације прве фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини Read More »

Измена и допуна плана детаљне регулације централне зоне Вршца

Реализација: 2009. Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх. Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх. Консултанти: Слободан Миљанић, дипл.инж.ел., проф.

Измена и допуна плана детаљне регулације централне зоне Вршца Read More »

План детаљне регулације прве фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини

План детаљне регулације прве фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини

Реализација: 2008-2009.
Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., др Саша Милијић, дипл.простор.план.

План детаљне регулације прве фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини Read More »

Scroll to Top