Претрага
Close this search box.

Урбанистички пројекат 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини на парцелама 10 и 10а

Реализација: 2010.
Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Консултанти: Олгица Бакић, дипл.простор.план., Тања Бајић, маст.инж.арх., Наташа Милојевић, дипл.инж.арх., Светозар Теофиловић, дипл.грађ.инж., Ана Поповић Милијић, дипл.грађ.инж., Слободан Миљанић, дипл.инж.ел., Милорад Богдановић, дипл.маш.инж., Славко Гавриловић, дипл.инж.шум., мр Марина Ненковић-Ризнић, дипл.простор.план., Милован Главоњић, дипл.инж.ел., МФ Геомап, Београд, ГЕЦО, Београд, Horwath&Hortawt consulting Zagreb, Ecosign mountain risort planners ltd, Whistler, B.C. Canada
Наручилац: ЈП за развој планинског туризма „Стара планина“, Књажевац
Просторни обухват: 4,5 ha

Scroll to Top