Претрага
Close this search box.

Учешће ИАУС-а на 32. Mеђународном Салону урбанизма, у организацији Удружења урбаниста Србије, 2023.

000_Katalog_salon_2021_uvodni...

Салон урбанизма је традиционална годишња манифестација Удружења урбаниста Србије која представља смотру најзначајнијих, актуелних остварења у области просторног и урбанистичког планирања, урбанистичког пројектовања и реализација.

32. Мeђунaрoдни Сaлoн урбaнизмa се oдржaва oд 8. – 11. нoвeмбрa 2023. гoдинe у Нишу, у изложбеном простору Научно-технолошког парка у коме је уприличено и свечано oтвaрaњe пoстaвкe Сaлoнa. Oргaнизaтoр 32. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa je Удружeњe урбaнистa Србиje (УУС). Рeaлизaтoр 32. Мeђунaрoднoг сaлoнa урбaнизмa je Удружeњe урбaнистa Србиje у сaрaдњи сa ЈП Завод за урбанизам Ниш и Друштвом урбаниста Ниша. Гeнeрaлни пoкрoвитeљи 32. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa су Министaрствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Грaд Ниш. Пoкрoвитeљи 32. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa су грaдoви: Бeoгрaд, Нoви Сaд, Крaгуjeвaц, Ужицe, Косовска Митровица и Бaњa Лукa.

Савет Салона чине: Славица Ференц, Удружење урбаниста Србије, председник; Проф. др Александра Ђукић, Удружење урбаниста Србије; мр Ђорђе Милић, Министарство грађевинарства, саобраћаја и Инфраструктуре; мр Душан Минић, Удружење урбаниста Србије; Иван Грмуша, ЈП Завод за урбанизам Ниш; Лидија Стефановић Николић, Главни урбаниста града Ниша; др Бранислав Антонић, Удружење урбаниста Србије; Драгана Сотироски, Град Ниш, градоначелница; др Игор Марић, Инжењерска комора Србије – Матична секција архитеката; Александра Милошевић, Друштво урбаниста Ниша; Евица Рајић, Удружење урбаниста Србије. Селекциона комисија: Александа Милошевић, Ниш, прeдсeдник; Ђорђе Васковић, Ниш, члан; Соња Јанковска Станковић, Лесковац, члaн. Жири Салона: Иван Грмуша, Ниш, председник; др Дарко Полић, Нови Сад, заменик председника; Драгана Бига, Аранђеловац, члан; др Денис Амбруш, Ријека, Хрватска, члан; др Александра Ђорђевић, Београд, члан. Технички секретар: Светлана Јаковљевић, Удружење урбаниста Србије.

Салон се реализује са радовима у оквиру следећих категорија: 1. Регионални просторни планови и просторни планови подручја посебне намене; 2. Просторни планови градова и општина; 3. Генерални урбанистички планови и Планови генералне регулације; 4. Планови детаљне регулације; 5. Урбанистички пројекти и реализације; 6. Конкурси; 7. Истраживања, студије и пројекти из области просторног и урбанистичког планирања; 8. Истраживања, студије и пројекти из области заштите природе, заштите предела, заштите животне средине и пејзажне архитектуре; 9. Дигиталне технике, дизајн и продукција у урбанизму и архитектури; медијска презентација урбанизма и архитектуре; 10. Публикације; 11. Неостваренe урбанистичке идеје; 12. Студентски радови.

Институт за архитектуру и урбанизам Србије традиционално учествује на овој манифестацији. Ове године освојено је седам награда, од којих:

Велика награда 32. Међународног Салона урбанизма за целокупну продукцију на 32. Салону, за изузетан допринос и свеобухватност у урбанистичком планирању Србије.

I награда у категорији Регионални просторни планови и просторни планови подручја посебне намене: Просторни план подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом, аутори: Никола Крунић, Зоран Мирјанић, Наташа Даниловић Христић, Божидар Манић, Јелена Басарић, Данијела Срнић.

I награда у категорији Планови генералне регулације: План генералне регулације насеља Топола, аутори: Игор Марић, Бранисалава Симић; сарадници: Н. Костић, Тијана Црнчевић, Божидар Манић, Наташа Даниловић Христић, Ана Никовић, Маја Христов, Борјан Бранков.

I награда у категорији Истраживања, студије и пројекти из области просторног и урбанистичког планирања: Студије за потребе генералног урбанистичког плана Чачка, Руководиоци: Маријана Пантић, Наташа Чолић; и Наташа Даниловић Христић, Божидар Манић, аутори I студије: Јасна Петрић, Весна Јокић, Наташа Чолић, Ана Никовић, Теодора Николић, Јован Зубовић, аутори II студије: Маријана Пантић, Ана Никовић, Наташа Даниловић Христић, Тијана Црнчевић, Милорад Обрадовић, аутори III студије: Славка Зековић, Јелена Живановић Миљковић, Марина Ненковић-Ризнић, Мила Пуцар, Јасмина Крунић, Мирјана Пантић, Aлександар Ђукић; аутори IV студије: Исидора Бераха, Соња Ђуричин, Никола Василић, Исидора Љумовић, Аида Ханић, Славица Стевановић, Невена Јоловић; Графичка обрада: Данијела Срнић.

I награда у категорији Публикације: Проф. др Димитрије Перишић: Сведочанство и путокази за просторно планирање, Посебна издања бр. 92, Београд, 2022. године, Издавачи: Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС) и Универзитет у Београду – Географски факултет, Уредници: др Саша Милијић; др Јасна Петрић; Марко Перишић; др Зоран Радосављевић.

II награда у категорији Урбанистички пројекти и реализације: Урбанистички пројекти за инфраструктурне коридоре државних путева: деонице државног пута I реда  (веза Е-761–Крагујевац) од петље Катрге (на државном путу Iа реда Е-761 Моравски коридор) до петље Мрчајевци (на државном путу Iб реда бр. 22); за изградњу дела аутопута Е-80 од Ниша (Мерошина) до Плочника (Блољин),  деоница 2, km 5+670.00 – km 14+300.00 –  за мостове М3, М4, М5 и тунел ,,Лалинац“, и Урбанистички пројекат за утврђивање јавног интереса и реконструкцију укрштаја државног пута IБ реда број 23 и државног пута IIА реда број 200 (чвор 2328) и реконструкцију деонице државног пута IIA реда број 200 Пријепоље-манастир Милешева-Аљиновићи у насељу, од почетног чвора бр. 2328 до трга Ослобођења, аутори: Наташа Даниловић Христић, Маја Христов, Небојша Стефановић; и Божидар Манић, Борјан Бранков.

Признање у категорији Урбанистички пројекти и реализације: Урбанистички пројекат са идејним решењем за спортски комплекс Сењак у Ваљеву, аутори: Бранислава Симић, Игор Марић.

Више о Салону можете погледати на сајту Удружења урбаниста Србије: http://www.uus.org.rs/saloniurbanizma

Scroll to Top