Претрага
Close this search box.

Учешће ИАУС-а на 31. Mеђународном Салону урбанизма, у организацији Удружења урбаниста Србије, 2022

000_Katalog_salon_2021_uvodni...

Салон урбанизма је традиционална годишња манифестација Удружења урбаниста Србије која представља смотру најзначајнијих, актуелних остварења у области просторног и урбанистичког планирања, урбанистичког пројектовања и реализација.

31. Мeђунaрoдни Сaлoн урбaнизмa се oдржaва oд 8. – 13. нoвeмбрa 2022. гoдинe у Чачку, у изложбеном простору Дома културе у коме је уприличено и свечано oтвaрaњe пoстaвкe Сaлoнa. Oргaнизaтoр и реализатор 31. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa je Удружeњe урбaнистa Србиje (УУС), ове године у сaрaдњи сa ЈП „Градац“ из Чачка. Гeнeрaлни пoкрoвитeљи 31. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa су Министaрствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Грaд Чачак, а пoкрoвитeљи 31. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa су грaдoви: Бeoгрaд, Нoви Сaд, Крaгуjeвaц, Ужицe, Косовска Митровица и Бaњa Лукa.

Савет Салона чине: Славица Ференц, Удружење урбаниста Србије, председник; Проф. др Александра Ђукић, Удружење урбаниста Србије; мр Ђорђе Милић, Министарство грађевинарства, саобраћаја и Инфраструктуре; мр Душан Минић, Удружење урбаниста Србије; Милан Бојовић, ЈП Градац,директор; др Бранислав Антонић, Удружење урбаниста Србије; Милун Тодоровић, Град Чачак, градоначелник; Мирослав Петковић, Град Чачак, помоћник градоначелника за друштвенe делатности; др Игор Марић, Инжењерска комора Србије – Матична секција, архитеката; Александра Милошевић, Друштво урбаниста Ниша; Евица Рајић, Удружење урбаниста Србије. Селекциона комисија: Љиљана Шубара, Чачак, прeдсeдник; Нада Красић, Лучани; Вељко Бојовић, Београд. Жири Салона: Зорица Суботић Чоловић, Чачак, председник; Проф.др Владан Ђокић, Београд, заменик председника; Биљана Врбашки, Нови Сад; Иван Радуловић, Крагујевац; Данка Грбац Николац, Дубровник, Хрватска; Татјана Симоновић, Чачак. Технички секретар: Светлана Јаковљевић, Удружење урбаниста Србије.

Салон се реализује са радовима у оквиру следећих категорија: 1. Регионални просторни планови и просторни планови подручја посебне намене; 2. Просторни планови градова и општина; 3. Генерални урбанистички планови и Планови генералне регулације; 4. Планови детаљне регулације; 5. Урбанистички пројекти и реализације; 6. Конкурси; 7. Истраживања, студије и пројекти из области просторног и урбанистичког планирања; 8. Истраживања, студије и пројекти из области заштите природе, заштите предела, заштите животне средине и пејзажне архитектуре; 9. Дигиталне технике, дизајн и продукција у урбанизму и архитектури; медијска презентација урбанизма и архитектуре; 10. Публикације; 11. Неостваренe урбанистичке идеје; 12. Студентски радови.

Институт за архитектуру и урбанизам Србије традиционално учествује на овој манифестацији. Ове године освојено је пет награда, од којих:

I награда у категорији Регионални просторни планови и просторни планови подручја посебне намене: Просторни план подручја посебне намене НП „Ђердап, аутори: др Никола Крунић, др Божидар Манић, Олгица Бакић, др Марина Ненковић-Ризнић др Саша Милијић, Борјан Бранков, Дубравка Павловић, Никола Лечић, у сарадњи са: ЈП Завод за урбанизам Ниш, Југословенски институт за урбанизам и становање – ЈУГИНУС. Година усвајања: 2022.

I награда у категорији Урбанистички пројекти и реализације: Урбанистички пројекат изградње, реконструкције, доградње и адаптације објеката у комплексу Опште болнице Здравственог центра Ужице, аутори урбанистичког пројекта: др Ана Никoвић, д.и.а., др Божидар Манић, д.и.а., Борјан Бранков, м.и.а., др Тијана Црнчевић, д.и.п.а., Светозар Теофиловић, д.г.и., др Данило Фурунџић, д.и.а. аутори идејног решења: „СЕТ“ доо Шабац и БГ Арх д.о.о., одговорни пројектант Немања Шипетић д.и.а. Година усвајања: 2022.

III награда у категорији Планови детаљне регулације: План детаљне регулације „Корито реке Милешевке са делом заштићене околине манастира Милешева, аутори: др Божидар Манић, д.и.а., др Тијана Црнчевић, д.и.п.а., Борјан Бранков, м.и.а., Катарина Мајхеншек, д.и.а., Милорад Обрадовић, м.и.а. Година усвајања: 2021.

III награда у категорији Конкурси: Конкурс за израду урбанистичко-архитектонског решења Tрга ослобођења у Зајечару, аутори: др Божидар Манић д.и.а., Сања Гогић м.и.а., др Сања Симоновић Алфиревић д.и.а., др Тијана Црнчевић д.и.п.а. Година израде: 2021.

Признање у категорији Урбанистички пројекти и реализације: Урбанистички пројекат стрелишта „Царева ћуприја“ у заштићеној просторној културно-историјској целини „Топчидер“ у Београду, аутори урбанистичког пројекта: др Божидар Манић, д.и.а, Маја Христов, д.и.а., др Тијана Црнчевић, д.и.п.а, аутори идејног решења: ПРОАМБО доо, Дејан Матејић, д.и.a., Јелена Тодоровић, д.и.а., Јована Матејић, д.и.а., Ивона Икач, д.и.а., Александар Рангелов, и.а. Година усвајања: 2022.

Више о Салону можете погледати на сајту Удружења урбаниста Србије: www.uus.org.rs

Scroll to Top