Претрага
Close this search box.

Резултати конкурса за доделу награда „Милорад Мацура“ и „Димитрије Перишић“ за 2023. годину

Годишња награда из области архитектуре и урбанизма „Милорад Мацура“

Комисија Института за архитектуру и урбанизам Србије за доделу годишње награде „Милорад Мацура“ за најбољи мастер рад из области архитектуре и урбанизма, разматрала је шест пристиглих пријава, и то: 1) четири предлога Универзитета у Београду – Архитектонског факултета: мастер рад под називом „Авалски кратер“, ауторке Катарине Манчић; мастер рад „L(o)ess is more – Музеј Панонског мора“, аутора Луке Вујовића; мастер рад „Одржива ревитализација објеката образовања у служби руралне обнове и развоја, на примеру руралног простора општине Горњи Милановац“, аутора Вељка Дмитровића; као и мастер рад „Долази олуја: Пејзажи заборављеног света“, ауторке Весне Јанковић; 2) један предлог Универзитета у Нишу – Грађевинско-архитектонског факултета: мастер рад под називом „Плаво-зелена инфраструктура као део урбаног дизајна: Комплекс бесцаринске зоне у Димитровграду“, аутора Бориса Ранчева; и 3) један предлог Универзитета у Новом Саду – Факултета техничких наука, Департмана за архитектуру и урбанизам: мастер рад под називом „У потрази за новим интеракцијама архитектуре и позоришта – идејно решење плесног позоришта “Чешки магацин””, аутора Дарка Секулића.

Након увида у свих шест мастер радова, Комисија је донела следећу одлуку:

Годишња награда „Милорад Мацура“ за најбољи мастер рад из области архитектуре и урбанизма у школској години 2022/2023, додељује се Весни Јанковић, за рад под називом „Долази олуја: Пејзажи заборављеног света“, одбрањен 2023. године на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, под менторством проф. мр. Милана Вујовића.

Такође, Комисија је одлучила да мастер рад под називом „Одржива ревитализација објеката образовања у служби руралне обнове и развоја, на примеру руралног простора општине Горњи Милановац“, аутора Вељка Дмитровића, с обзиром на тематику научног истраживања и доприноса, буде упућен на разматрање Комисији за доделу награда „Димитрије Перишић“.

Комисија Института за архитектуру и урбанизам Србије за доделу годишње награде „Милорад Мацура“ за најбољу докторску дисертацију из области архитектуре и урбанизма, разматрала је шест пристиглих пријава докторских дисертација, и то: 1) два предлога Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, за дисертацију под називом „Авангардне архитектонске праксе: експеримент као естетичка и политичка категорија“, аутора др Бошка Дробњака; и за дисертацију под називом „Ре-концептуализација употребне вредности стана: Тумачење свакодневног живота у стамбеној изградњи за потребе ЈНА”, ауторке др Далие Дуканац; 2) три предлога Универзитета у Новом Саду – Факултета техничких наука, Департмана за архитектуру и урбанизам, за дисертацију под називом „Естетизација у савременом архитектонском дискурсу: дуалитет приређеног и аутентичног“, ауторке др Марије Ћаћић; за дисертацију „Функције простора модернизма у трансформацији савременог града“, аутора др Слободана Јовића; као и за дисертацију Урбанистичко-архитектонске методе и модели заштите градова од емисије суспендованих честица, аутора др Миљана Шуњевића; и 3) један предлог Грађевинско – архитектонског факултета – Универзитета у Нишу, за дисертацију под називом: „Дефинисање програмских и пројектних модела ревитализације руралних подручја са посебним освртом на климатске промене – пример југоисточне Србије“, ауторке др Милице Игић.

Након увида у свих шест дисертација, Комисија је донела следећу одлуку:

Годишња награда „Милорад Мацура“ за најбољу докторску дисертацију из области архитектуре и урбанизма у школској години 2022/2023, додељује се др Далии Дуканац, м.и.а, за дисертацију под називом „Ре-концептуализација употребне вредности стана: Тумачење свакодневног живота у стамбеној изградњи за потребе ЈНА“, одбрањену 2023. године на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, чији је ментор проф. Владимир Лојаница.

Годишња награда из области просторног планирања „Димитрије Перишић“

Комисија Института за архитектуру и урбанизам Србије за доделу годишње награде „Димитрије Перишић” за најбољи мастер рад из области просторног планирања разматрала је две пристигле пријаве мастер радова: 1) на предлог Универзитета у Београду – Географског факултета за рад под називом „Морфолошки тип сеоских насеља као фактор планирања на локалном нивоу – пример града Ваљева” чији је аутор Лазар Томовић и 2) на предлог Универзитета у Београду – Архитектонског факултета за рад под називом „Одржива ревитализација објеката образовања у служби руралне обнове и развоја, на примеру руралног простора општине Горњи Милановац” чији је аутор Вељко Дмитровић.

Пријава за други мастер рад је била предата Комисији за доделу годишњих награда „Милорад Мацура”. Међутим, уважавајући тематику научног истраживања и допринос рада области просторног планирања, рад је упућен на разматрање Комисији за доделу награде у области просторног планирања „Димитрије Перишић”.

Након увида у кандидоване мастер радове, Комисија је једногласно донела следећу одлуку:

Годишња награда „Димитрије Перишић” за најбољи мастер рад из области просторног планирања у школској години 2022/2023. додељује се Вељку Дмитровићу, за радОдржива ревитализација објеката образовања у служби руралне обнове и развоја, на примеру руралног простора општине Горњи Милановац”, одбрањен маја 2023. године на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, а под менторством проф. др Данијеле Миловановић Родић.

Комисија Института за архитектуру и урбанизам Србије за доделу годишње награде „Димитрије Перишић” за најбољу докторску дисертацију из области просторног планирања размотрила је једну пристиглу пријаву докторске дисертације на предлог Универзитета у Београду – Географског факултета за дисертацију под називом „Примена метода сценарија у просторном планирању на локалном нивоу у Србији”, чија је ауторка др Бојана Пјановић.

Након увида у кандидовану дисертацију, Комисија је једногласно донела следећу одлуку:

Годишња награда „Димитрије Перишић” за најбољу докторску дисертацију из области просторног планирања у школској години 2022/2023. додељује се др Бојани Пјановић, за докторску дисертацију„Примена метода сценарија у просторном планирању на локалном нивоу у Србији”, одбрањену маја 2023. године на Универзитету у Београду – Географском факултету, урађену под менторством проф. др Славољуба Драгићевића.

Scroll to Top