Претрага
Close this search box.
др Божидар Манић

др Божидар Манић

дипломирани инжењер архитектуре
виши научни сарадник, помоћник директора
Т: + 381 11 3207 317
М: bozam@iaus.ac.rs
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Академски и научни називи

  доктор техничких наука у области архитектуре и урбанизма (Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, 2016)
  магистар техничких наука у области архитектуре и урбанизма (Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 2009)
  дипломирани инжењер архитектуре (Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 2001)

  Професионални називи и лиценце

  лиценцирани архитекта урбаниста – лиценца 200 (221А УП 02) одговорног урбанисте (2008)
  лиценцирани архитекта – лиценца 300 (321А АП 02) одговорног пројектанта (2008)

  Радно искуство

  од 2021. виши научни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије

  од 2017. помоћник директора у Институту за архитектуру и урбанизам Србије

  2017-2022. научни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије

  2009-2017. истраживач сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије

  2006-2009. истраживач приправник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије

  2002-2006. истраживач стипендиста Mинистарства науке Републике Србије у Институту за архитектуру и урбанизам Србије

  Учешће у научноистраживачким пројектима

  2018-2019. “Co-designing smart Local solutions for Exploiting Values and Enhancing Resillience” (CLEVER) – међународни SMF INTERREG DTP пројекат (DTP-SMF1-187)

  2017-2019. “Attractive Danube: Improving Capacities for Enhancing Territorial Attractiveness of the Danube Region” (DTP1-1-270-4.1)

  2015-2018. “Support to Process of Urban Development in Serbia” (SPUDS) – међународни SCOPES (“Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland” (SNSF – SDC) 2013- 2016 Institutional Partnership programme) пројекат (160503)

  2011-2019. „Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни утицаји“ (ТР 36035)

  2011-2019. „Одрживи просторни развој Подунавља у Србији“ (ТР 36036)

  2008.-2011. „Одрживи развој и уређење бањских и других туристичких насеља у Србији“ (ТР 16007)

  2005.-2008. „Одрживи просторни развој градова Србије“ (ТР 6500А)

  2002-2005. „Одрживи развој планинских подручја Србије“ (СГР4.13.0220.А.)

  Најзначајније награде и признања

  2022. Прва награда на 31. међународном салону урбанизма у Чачку, у категорији урбанистички пројекти и реализације за Урбанистички пројекат изградње, реконструкције, доградње и адаптације објеката у комплексу Опште болнице Здравственог центра Ужице;

  2022. Прва награда на 31. међународном салону урбанизма у Чачку, у категорији регионални просторни планови и просторни планови подручја посебне намене за Просторни план подручја посебне намене Националног парка „Ђердап“;

  2021.Признање Инжењерске коморе Србије „Најбољи кад је најтеже“, за рад, ангажовање и постигнуте резултате на Плану детаљне регулације „Корито реке Милешевке са делом заштићене околине манастира Милешева“ за време пандемија ковида 19

  2021. Друга (повишена) награда на конкурсу за израду урбанистичко-архитектонског решења Трга ослобођења у Зајечару;

  2020. Прва награда на 29. међународном салону урбанизма у Крагујевцу, у категорији генерални урбанистички планови и планови генералне регулације, за План генералне регулације „Пожаревац 1“

  2020.Прва награда на 29. међународном салону урбанизма у Крагујевцу, у категорији истраживања и студије из области: заштите природе, заштите предела заштите животне средине и пејзажне архитектуре, за рад Примена модела просторне дисперзије аерозагађења у функцији одређивања кумулативних и синергетских ефеката Националног плана за смањење емисија главних загађујућих материја које потичу из старих великих постројења за сагоревање (NERP, енг. – National Emission Reduction Plan), на одрживи просторни развој енергетског сектора у Републици Србији

  2019. Признање Жирија на конкурсу Удружења архитеката Србије за годишњу награду „Алексеј Бркић“ за најуспешније реализовано дело из области архитектуре за 2018. годину – хотел „Хилтон“ у Београду;

  2019. Годишња награда Удружења урбаниста Србије „Никола Добровић“, за остварене стручне резултате у области урбанизма;

  2018. Прва награда на 27. међународном салону урбанизма у Руми, у категорији регионални просторни планови и планови подручја посебне намене, за Просторни план подручја посебне намене предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“

  2014. Признање салона на 36. Салону архитектуре у Београду, за капелу на новом гробљу у Барошевцу, општина Лазаревац, локација „Петковача“

  2011. Прва награда на 20. међународном салону урбанизма у Нишу, у категорији урбанистички пројекти и реализације, за Урбанистички пројекти 8 локација у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини

  2008. Прва (једнаковредна) награда на конкурсу за решење Градског парка, од хотела Југославија до Бранковог моста на Новом Београду

  2006. Прва награда на конкурсу за идејно архитектонско-урбанистичко решење блока између улица Краља Милана, Краља Милутина, Његошеве и Светозара Марковића у Београду

  2005. Други пласман (једнаковредан откуп) на конкурсу за идејно архитектонско решење православног спомен храма са пратећим садржајима, на Багдали, у оквиру комплекса парка „Багдала“ у Крушевцу

  2002. Награда Института за архитектуру и урбанизам Србије за најбољи дипломски рад на Архитектонском факултету у школској 2000/01;

  Најзначајнији научноистраживачки резултати / библиографија

  M10 Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и картографске публикације међународног значаја

  B. Brankov, T. Crnčević, B. Manić, A. Niković (2021), ‘Urban and Building Rules and Climate Change Planning: Case Study of Zlatibor Nature Park’, in Handbook of Climate Change Management, ed. By W. Leal Filho, J. Luetz, D. Ayal (Cham: Springer, https://doi.org/10.1007/978-3-030-22759-3_296-1

  T. Crnčević, A. Niković, B. Manić (2019), ‘Promoting adaptation within urban planning: case study of the General Regulation Plan of the city of Požarevac’, in Climate Change Adaptation in Eastern Europe. Climate Change Management: “Managing risks and building resilience to climate change”, ed. by W. Leal Filho, G. Trbić, D. Filipović (Cham: Springer), pp.229-244, https://doi.org/10.1007/978-3-030-03383-5_16

  T. Bajić, B. Manić (2018), ‘Urban architectural competition as an instrument for realization of the social housing projects in post-socialist Belgrade’, in A Support to Urban Development Process, ed. by J-C. Bolay, T. Maričić, S. Zeković (Lausanne: École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) Cooperation and development center (CODEV), in cooperation with Belgrade: IAUS), pp.108-128, https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/349 , https://www.spuds.edu.rs/downloads/5eng.pdf

  M20 Радови објављени у научним часописима међународног значаја; научна критика; уређивање часописа

  B. Josimović, Lj. Bezbradica, B. Manić, D. Srnić, N. Srebrić (2023), ‘Cumulative impact of wind farm noise’, Applied Sciences, 13: 8792. https://doi.org/10.3390/app13158792

  B. Josimović, D. Srnić, B. Manić, I. Knežević (2023), ‘Multi-Criteria Evaluation of Spatial Aspects in the Selection of Wind Farm Locations: Integrating the GIS and PROMETHEE Methods’, Applied Sciences, 13: 9: 5332. https://doi.org/10.3390/app13095332

  B. Josimović, D. Todorović, A. Jovović, B. Manić (2023), ‘Air Pollution Modeling to Support Strategic Environmental Assessment – Case Study: National Emission Reduction Plan for Coal-fired Thermal Power Plants in Serbia’, Environment, Development and Sustainability._https://doi.org/10.1007/s10668-023-03186-0

  T. Njegić,  B. Manić, V. Lojanica (2022), ‘Creating More Sustainable Social Housing in Serbia: A Conceptual Framework for Architectural and Urban Design’, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 20:2, pp.131-150. https://doi.org/10.2298/FUACE220411011N

  B. Josimović,  B. Manić, N. Krunić (2022), ‘Strategic Environmental Assessment as a Support in a Sustainable National Waste Management Program—European Experience in Serbia’, Energies, 15:13, 4568. https://doi.org/10.3390/en15134568

  B. Josimović,  A. Cvjetić, B. Manić (2021), ‘Strategic Environmental Assessment in the Application of Preventive Protection for Wind Farm Noise—Case Study: Maestrale Ring Wind Farm’, Energies, 14:19, 6174. https://doi.org/10.3390/en14196174

  B. Josimović, N. Krunić, A. Gajić, B. Manić (2021), ‘Multi-criteria Evaluation in Strategic Environmental Assessment in the Creation of a Sustainable Agricultural Waste Management Plan for Wineries: Case Study: Oplenac Vineyard’, Journal of Agricultural and Environmental Ethics JAGE, 34:4, https://doi.org/10.1007/s10806-021-09846-3

  N. Čolić, B, Manić, A. Niković, B. Brankov (2020), ‘Grasping the framework for urban governance of smart cities in Serbia. The case of Interreg SMF project CLEVER’, Spatium, 43, pp.26-34, https://doi.org/10.2298/SPAT2043026C

  A. Niković, B, Manić (2018), ‘A Possibility of Introducing the Concept of Form Into Urban Planning in Serbia’, Spatium, 40, pp.18-24, https://doi.org/10.2298/SPAT1840018N

  A. Niković, B, Manić (2018), ‘The Challenges of Planning in the Field of Cultural Heritage in Serbia’, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, XVI, 3, pp.449-463, https://doi.org/10.2298/FUACE180710021N

  N. Lečić, P. Mitković, B. Manić (2017), ‘Tourist Valorisation of Medieval Fortresses along the Danube River: from the Serbian Perspective’, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, XV, 3, pp.465-475, https://doi.org/10.2298/FUACE170205036L

  B. Manić, D. Vasiljević Tomić and A. Niković (2016), ‘Contemporary Serbian Orthodox church architecture: architectural competitions since 1990’, Spatium, 35, pp.10-21, https://doi.org/10.2298/SPAT1635010M

  B. Manić, A. Niković and I. Marić (2015), ‘Relationship Between Traditional and Contemporary Elements in the Architecture of Orthodox Churches at the Turn of the Millennium’, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, XIII, 3, pp.283-300, https://doi.org/10.2298/FUACE1503283M

  I. Marić, А. Niković and B. Manić (2010), ‘Transformation of the New Belgrade Urban Tissue: Filling the Space instead of Interpolation’, Spatium, 22, pp.47-56, https://doi.org/10.2298/SPAT1022047M

  М30 Зборници међународних научних скупова

  А. Niković, B. Manić (2022), ‘Urban morphology and the sustainable development of cultural heritage in Serbia – between wishful thinking and reality’, in Urban Form and the Sustainable and Prosperous City, Annual Conference Proceedings of the XXVIII International Seminar on Urban Form, ed. by A. Feliciotti, M. Fleischmann. 28th International Seminar on Urban Form, held 29 June – 3 July 2021 in Glasgow (Glasgow: University of Strathclyde Publishing), p.1663-1672 https://doi.org/10.17868/strath.00080531

  B. Josimović, B. Manić, Lj. Bezbradica (2022), ‘Effects of Unplanned Space Utilisation on Water Resources of Serbia’, in Book of Abstracts: Agroforsetry for the Green Deal transition. Research and innovation towards the sustainable development of agriculture and forestry, ed. by D. Spano, A. Trabucco, F. Camilli, P. Paris, A. Mantino, A. Rosati, A. Panozzo, A. Libert. 6th European Agroforestry Conference EURAF2022, held 16-20 May 2022 in Nuoro, Italy, and online (Nuoro: EURAF2022; UniNuoro, Consorzio Universitario Nuoro), pp.218-219

  B. Josimović, B. Manić, Lj. Bezbradica (2021), ‘Rural and Peri-Urban Areas Planning with the View to Improving Agroforestry and Landscape – EU Experience in Serbia’, in Book of Abstracts: Agroforsetry for the transition towards sustainability and bioeconomy, ed. by D. Spano, F. Camilli, A. Rosati, P. Paris, A. Trabucco. 5th European Agroforestry Conference EURAF2020, held 17-19 May 2021 in Nuoro, Italy, and online (Nuoro: EURAF2020; UniNuoro, L’universita al centro), pp.346-347

  A. Niković, B. Manić (2020), ‘Building a Common Platform: Integrative and Territorial Approach to Planning Cultural Heritage within the Framework of the Spatial Plan of the Republic of Serbia 2021-2035’, in Proceedings of the 25th International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society REAL CORP 2020: Shaping Urban Change. Livable City Regions for the 21st Century, ed. by M. Schrenk, V. V. Popovich, P. Zeile, P. Elisei, C. Beyer, J. Ryser, C. Reicher, C. Çelik. 25th International Conference, held 15-18 Sep 2020 in Aachen, Germany and online (Vienna: CORP – Competence Center of Urban and Regional Planning), pp.107-115, http://repository.corp.at/id/eprint/648

  А. Niković, V. Đokić and B. Manić (2014), ‘The morphological dimension of planning documents: case study Belgrade, capital of Serbia’, in Our common future in Urban Morphology. Vol. 2, Conference Proceedings, ed. by V. Oliveira, P. Pinho, L. Batista, T. Patatas and C. Monteiro. 21st International Seminar on Urban Form, held 3-6 July 2014 in Porto (Porto: FEUP), p.1568-1577, https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/378

  B. Manić, I. Marić and A. Niković (2013), ‘Can Non Typical Traditional Forms of Sacral Space Serve as a Guide in the Development of New Forms of Religious Architecture in Serbian Orthodox Church?’, in Actas del Congreso Internacional de Arquitectura Religiosa Contemporanea, 3: Mas alla del edificio sacro: arquitectura y evangelizacion, ed. by E. Fernandez-Cobian. 3rd International Conference on Contemporary Religious Architecture, held 14-16 Nov 2013 in Sevilla (A Coruna: Escuela Tecnica Superior de Arquitectura Universidade da Coruna), pp.44-51, https://doi.org/10.17979/aarc.2013.3.0.5083

  М40 Монографије националног значаја

  Б. Манић (2020), ‘Појмови: едикула, екседра, елипса, ентаблатура, ентазис, енфилада, естрада, етаж, ехинус’, у Речник појмова ликовне уметности и архитектуре. Том II, Е-К (Београд: Српска академија наука и уметности и Завод за уџбенике), стр.32-33, 48, 68-70, 82-84, 89-90, 124-125, 127, 144, https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/624

  Б. Манић (2020), ‘Појмови: забат, заклон, зграда, зид, зидарство, зид-завеса’, у Речник појмова ликовне уметности и архитектуре. Том II, Е-К (Београд: Српска академија наука и уметности и Завод за уџбенике), стр.165-167, 187, 200-204, https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/626

  Б. Манић (2020), ‘Појмови: ин антис, имплувијум, интерколумнија, импост, инсула, исповедаоница, испосница, калкан и калота’, у Речник појмова ликовне уметности и архитектуре. Том II, Е-К (Београд: Српска академија наука и уметности и Завод за уџбенике), стр.280-282, 288-289, 308-309, 311-312, 328-329, 389-390, https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/627

  А. Никовић, Б. Манић и И. Марић (2013), ‘Могућности примене мера прилагођавања климатским променама при пројектовању и планирању ужег центра Београда и интегрисања у стратегије одрживог развоја’, у Климатске промене и изграђени простор: политике и пракса у Шкотској и Србији, ур. М. Пуцар, Б. Димитријевић и И. Марић (Београд: ИАУС), стр.386-390, https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/361

  Т. Бајић, и Б. Манић (2013), ‘Социјално становање у Србији пред изазовима климатских промена: да ли архитектонско-урбанистички конкурси охрабрују иновативност?’, у Климатске промене и изграђени простор: политике и пракса у Шкотској и Србији, ур. М. Пуцар, Б. Димитријевић и И. Марић (Београд: ИАУС), стр.201-223, https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/362

  М50 Радови у часописима националног значаја

  Т. Бајић и Б. Манић (2018), ‘Становање у мешовитој својини: урбанистички аспекти и искуство новије стамбене праксе у Србији’, Архитектура и урбанизам, 47, стр.25-36, https://doi.org/10.5937/a-u0-19813

  Б. Mанић, А. Никовић и И. Марић (2015), ‘Однос традиционалних и савремених елемената у црквеној архитектури земаља западног хришћанства у XX веку’, Архитектура и урбанизам, 41, стр.49-62, https://doi.org/10.5937/a-u0-9467

  Б. Mанић, Т. Бајић и А. Никовић (2015), ‘Урбана обнова у контексту климатских промена, на примеру пренамене комплекса касарне у Белој Цркви’, Архитектура и урбанизам, 40, стр.24-36, https://doi.org/10.5937/a-u0-7938

  Т. Бајић, Б. Манић и Б. Ковачевић (2014), ‘Социјално становање у Београду: пракса архитектонско-урбанистичких конкурса (2003-2014)’, Архитектура и урбанизам, 39, стр.29-43, https://doi.org/10.5937/a-u0-6604

  Б. Манић, Т. Црнчевић и А. Никовић (2011), ‘Улога зелених површина у просторно-функционалној концепцији Блока 23 у Белој Цркви’, Архитектура и урбанизам, 33, стр.67-74, https://doi.org/10.5937/arhurb1133067M

  Б. Јосимовић, И. Марић и Б. Манић (2011), ‘Методолошки приступ у одређивању локације депоније комуналног чврстог отпада – студија случаја: регионална депонија за Колубарски регион’, Архитектура и урбанизам, 32, стр.55-64, https://doi.org/10.5937/arhurb1132055J

  И. Марић, А. Богданов и Б. Манић (2009), ‘Архитектура вила као елемент идентитета Врњачке Бање’, Архитектура и урбанизам, 26, стр.36-44

  А. Богданов, Б. Манић и Ј. Петрић (2007), ‘Приступ проучавању метода анализе и обнове урбаног ткива посматрањем града као вишеструке фракталне структуре’, Архитектура и урбанизам, 20/21, стр.51-60, https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/115

  И. Марић, А. Богданов и Б. Манић (2007), ‘Двоструке фасаде у функцији одрживе архитектуре – анализа пројекта пословног комплекса у Београду’, Архитектура и урбанизам, 20/21, стр.25-36, https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/117

  М60 Предавања по позиву на скуповима националног значаја

  А. Никовић и Б. Манић (2021), ‘Просторна димензија заштите културног наслеђа у Србији: Прилог унапређењу институционалног и правног оквира’, у Градитељско наслеђе и урбанизам [Architectural Heritage and Urban Planning], ур. Р. Мрљеш. XI научностручна конференција са међународним учешћем [XI Scientific and Professional Conference with International Participation], одржана 8. октобра 2021. у Београду (Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда), pp.346-358

  Б. Бранков и Б. Манић (2021), ‘Заједнички простори као угрожени сегмент архитектонског стамбеног наслеђа друге половине 20. века’, у Градитељско наслеђе и урбанизам [Architectural Heritage and Urban Planning], ур. Р. Мрљеш. XI научностручна конференција са међународним учешћем [XI Scientific and Professional Conference with International Participation], одржана 8. октобра 2021. у Београду (Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда), pp.94-104

  К. Мајхеншек, Б. Манић и Т. Бајић (2020), ‘Могућности примене виртуелне реалности (ВР) и проширене реалности (АР) као нових технологија у урбанистичком планирању’, у Будућност градова и урбанизма, ур. А. Јевтић, Б. Драшковић. Међународни научно-стручни скуп 16. Летња школа урбанизма, одржан од 1. до 3. јула 2020. у Пролом Бањи (Београд: Удружење урбаниста Србије), pp.153-162, https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/549

  Б. Манић, А. Никовић и К. Мајхеншек (2019), ‘План генералне регулације – основни регулациони план?’, у Урбанистичко планирање у новом закону: објашњења, искуства и жеље; Анализа примене новог закона о поступку уписа у катастар непокретности; национална инфраструктура геопросторних података – геосрбија, нови садржаји; РГЗ – озакоњење бесправно изграђених објеката; Будућност је пред нама! Каква је?, ур. А. Јевтић, Б. Драшковић. Међународни научно-стручни скуп 15. Летња школа урбанизма, одржан од 30. маја до 1. јуна 2019. у Сомбору (Београд: Удружење урбаниста Србије), pp.43-52, https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/499

  М70 Одбрањена докторска дисертација

  Б. Манић (2016), ‘Савремена архитектура цркава Српске православне цркве: програмске основе и пројектантска пракса’, докторска дисертација. Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8044

  Одбрањена магистарска теза

  Б. Манић (2009), ‘Приступ проучавању новије сакралне архитектуре у Србији – анализа могућности развоја модела православног храма’, магистарска теза. Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/379

  Најзначајнији стручни резултати

  Архитектонско-урбанистички конкурси (награде и откупи)

  Конкурс за израду урбанистичко-архитектонског решења Трга ослобођења у Зајечару, 2021. – друга (повишена) награда – аутори Божидар Манић, Сања Гогић, Сања Симоновић Алфиревић, Тијана Црнчевић

  Конкурс за израду решења спомен-храма и партерног уређења, на месту крсног знамења страдалима приликом бомбардовања 6. априла 1941. године, у порти Вазнесењског храма у Улици адмирала Гепрата 19, у општини Савски венац, град Београд, 2020. – резултати конкурса нису објављени – аутори: Драгана Васиљевић Томић, Божидар Манић, Марија Миленковић, Тијана Жишић

  Конкурс за идејно урбанистичко архитектонско решење колективног становања у насељу „Расадник“ у Лазаревцу, 2012. – (једнаковредан) откуп – ауторски тим: Божидар Манић, Игор Павловић, Тања Бајић и Ана Никовић

  Конкурс за решење Градског парка, од хотела Југославија до Бранковог моста на Новом Београду, 2008. – једнаковредна (прва) награда – аутори Игор Марић, Ана Богданов, Вук Марић и Божидар Манић

  Конкурс за идејно архитектонско-урбанистичко решење блока између улица Краља Милана, Краља Милутина, Његошеве и Светозара Марковића у Београду, 2006. – прва награда – аутори Игор Марић и Божидар Манић

  Конкурс за идејно архитектонско решење православног спомен храма са пратећим садржајима, на Багдали, у оквиру комплекса парка „Багдала“ у Крушевцу, 2005. – једнаковредан откуп (други пласман)

  Конкурс за идејно урбанистичко-архитектонско решење централне зоне Бање Врујци, 2005. – откуп – аутори Игор Марић, Мила Пуцар и Божидар Манић

  Конкурс за урбанистичко – архитектонско решење приступног и комеморативног трга са објектима гробља на Бежанијској коси на Новом Београду, 2003. – друга награда – аутори Игор Марић и Божидар Манић

  Архитектонски пројекти (реализације)

  Стамбени објекат на локацији к.п. 1961/5 КО Пожаревац, у Улици 7. јула бб у Пожаревцу, идејно решење, 2021. – аутори Тања Његић и Божидар Манић

  Основна школа „Карађорђе“ у Улици Јове Илића 2 у Београду, градска општина Вождовац, идејно решење реконструкције и доградње, 2021. – аутори Сања Симоновић Алфиревић и Божидар Манић

  Смештајни објекат за Омладинску радну акцију „Сунчана долина“ у општини Звечан, пројекат за грађевинску дозволу, 2016. (у извођењу)

  Мултифункционални објекат за Омладинску радну акцију „Сунчана долина“ у општини Звечан, пројекат за грађевинску дозволу, 2016. (у извођењу) – аутори Божидар Манић и Тања Бајић

  Управна зграда за Омладинску радну акцију „Сунчана долина“ у општини Звечан, пројекат за грађевинску дозволу, 2016. (у извођењу) – аутори Божидар Манић и Бранислава Ковачевић

  Хотел „Хилтон“ у Београду, идејнo решењe и пројекат за грађевинску дозволу, пројекат уличних фасада, 2015. (изведено 2018.) – аутори Игор Марић, Божидар Манић, Александар Суџуковић, Бојан Забуковец и Зоран Мрваљевић, на основу првонаграђеног решења на конкурсу за идејно архитектонско-урбанистичко решење блока између улица Краља Милана, Краља Милутина, Његошеве и Светозара Марковића у Београду (2006), аутора Игора Марића и Божидара Манића. Признање Жирија на конкурсу Удружења архитеката Србије за годишњу награду „Алексеј Бркић“ за најуспешније реализовано дело из области архитектуре за 2018. годину

  Ново гробље и капела у Барошевцу, главни пројекат, 2013. (изведено 2013.) – аутори Игор Марић, Божидар Манић, коутор Ана Никовић, аутор саобраћајног решења Светозар Теофиловић. Признање салона на 36. Салону архитектуре у Београду

  Централна производно-дистрибутивна кухиња у оквиру Предшколске установе „Савски венац“ у Улици Топчидерски венац бр. 1 у Београду, идејни и главни пројекат, 2011. (изведено 2012.) – аутори Игор Марић, Ана Богданов, Божидар Манић

  Централна производно-дистрибутивна кухиња и перионица Предшколске установе „Јелица Обрадовић“ у Младеновцу, идејни и главни пројекат, 2009. (изведено 2009.) – аутори Игор Марић, Ана Богданов, Божидар Манић

  Стамбено-пословни објекат у Улици Милоша Савковића бр.19 у Београду, идејни и главни пројекат, 2008. (изведено 2013.) – аутори Игор Марић, Божидар Манић, Ана Богданов

  Надстрешнице на стајалиштима јавног градског превоза, идејни пројекти, 2007. (изведено) – аутори Божидар Манић и Ана Богданов

  Стамбени објекти (шест објеката) у Улици Заграђе 11-13а, у Миријеву, идејни пројекти, 2006. (изведено 2007.) – аутори Игор Марић и Божидар Манић

  Стамбени објекат у Донској улици бр.45 у Београду, идејни и главни пројекат, 2006. (изведено 2007.) – аутори Игор Марић и Божидар Манић

  Стамбено-пословни објекат у Пожаревачкој улици бр. 35 у Београду, идејни и главни пројекат, 2005. (изведено 2006.) – аутори Игор Марић и Божидар Манић

  Урбанистички пројекти и програмска решења (руковођење, синтеза)

  Урбанистички пројекат за утврђивање јавног интереса и изградњу деонице дистрибутивног гасовода од ГМРС „Ваљево 1“ на разводном гасоводу РГ-13 Београд – Ваљево – Лозница до границе ПГР „Привредна зона“, на територији града Ваљева, 2022. (потврђен)

  Урбанистички пројекат за реконструкцију, доградњу и адаптацију и формирање грађевинске парцеле (од делова к.п. 2311/1, 2312/1 и 2312/3 све КО Вождовац) објекат јавне намене, Основне школе „Карађорђе“ у Улици Јове Илића бр. 2 у Београду, 2022. (потврђен)

  Урбанистички пројекат за нови коридор далековода бр.150 (ДВ 110 кV „Бор 1 – Мајданпек 1“) и бр. 177 (ДВ 110 кV „Бор 2 – Мајданпек 1“) у зони површинских копова „Ново Церово“ , 2022. (потврђен)

  Урбанистички пројекат изградње, реконструкције, доградње и адаптације објеката у комплексу Опште болнице Здравственог центра Ужице (потврђен) – прва награда у категорији урбанистички пројекти и реализације на 31. међународном салону урбанизма у Чачку

  Урбанистички пројекат стрелишта „Царева ћуприја“ у заштићеној просторној културно-историјској целини „Топчидер“ у Београду (потврђен) – признање у категорији урбанистички пројекти и реализације на 31. међународном салону урбанизма у Чачку

  Урбанистички пројекат реконструкције насипа Колубаре и Тамнаве и моста на путу Београд – Обреновац, у градској општини Обреновац и општини Уб, 2021. (потврђен)

  Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације к.п. 1961/5 КО Пожаревац, у Улици 7. јула бб у Пожаревцу, 2021. (потврђен)

  Урбанистички пројекат за изградњу пратећих техничких објеката у функцији главних погонских објеката термоелектране „Костолац А“, у градској општини Костолац, 2020. (потврђен); признање у категорији урбанистички пројекти и реализације на 30. међународном салону урбанизма у Нишу

  Урбанистички пројекат за изградњу транспортног гасовода од мерне станице (МС) 2 на магистралном гасоводу (интерконектору) граница Бугарске – граница Мађарске до главног разводног чвора (ГРЧ) „Карађорђево брдо“ на транспортном систему ЈП „Србијагас“, на територији општине Параћин, 2020. (потврђен)

  Урбанистички пројекат за изградњу спортско-рекреативног центра на грађевинској парцели 6 на Јабучком Равништу, Стара планина, општина Књажевац, 2020. (потврђен); признање у категорији урбанистички пројекти и реализације на 29. међународном салону урбанизма у Крагујевцу

  Урбанистички пројекат за изградњу магистралног гасовода (интерконектор) граница Бугарске – граница Мађарске, деоница 1, фаза 4, на територији општина Ћуприја и Параћин, 2019. (потврђен)

  Урбанистички пројекат за изградњу хелидрома и хангара у целини „А“ у насељу Чајетина на Копаонику, 2018. (потврђен)

  Програмско-урбанистички концепт насеља „Сунчана долина“ код Звечана са идејним решењима објеката, 2014. – члан синтезног тима и аутор објекта за друштвене активности, услужно-тржног центра и амбуланте

  Идејно програмско урбанистичко-архитектонско решење пренамене комплекса касарне у Белој Цркви, 2012. – члан синтезног тима и коаутор варијанте 2; друга награда у категорији истраживања и студије из области урбанизма на 21. међународном салону урбанизма у Лесковцу

  Урбанистички пројекти 8 локација у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини, 2011. (потврђени); прва награда у категорији урбанистички пројекти и реализације на 20. међународном салону урбанизма у Нишу

  Урбанистички пројекти 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини на парцелама 10 и 10а, 2010. и 2011. (потврђени) – члан синтезног тима и коаутор идејних решења

  Урбанистички и просторни планови

  Измена и допуна дела Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Сребрнац“ на Копаонику, у општини Брус, 2023. (усвојен „Сл. лист општине Брус“, бр. 2/2023) – коруководилац израде, одговорни урбаниста;

  Измена и допуна Плана детаљне регулације „Суво Рудиште“ на Копаонику, 2022. (усвојен „Сл. гласник општине Рашка“ бр. 244/2022) – руководилац израде, одговорни урбаниста;

  Измене и допуне Плана детаљне регулације локалитета „Јарам“ на Копаониу у општини Брус, 2022. (усвојен „Сл. лист општине Брус“, бр. 10/2022) – руководилац израде, одговорни урбаниста;

  Просторни план подручја посебне намене Националног парка „Ђердап“, 2022. (усвојен „Сл. гласник РС“, бр. 117/2022); прва награда у категорији регионални просторни планови и просторни планови подручја посебне намене на 31. међународном салону урбанизма у Чачку

  Просторни план подручја посебне намене предела изузетних одлика „Власина“, 2021. (усвојен „Сл. гласник РС“ бр. 123/2021)

  Измене и допуне Генералног урбанистичког плана Ваљева – прва измена, 2021. (усвојен „Сл. гласник града Ваљева“ бр. 20/2021)

  План детаљне регулације „Корито реке Милешевке са делом заштићене околине манастира Милешева“, 2021. (усвојен „Сл. гласник општине Пријепоље“ бр. 15/2021); признање Инжењерске коморе Србије „Најбољи кад је најтеже“ Божидару Манићу, за рад, ангажовање и постигнуте резултате на Плану детаљне регулације „Корито реке Милешевке са делом заштићене околине манастира Милешева“ за време пандемија ковида 19;

  План генералне регулације „Пожаревац 1“, 2020. (усвојен „Сл. гласник града Пожаревца“ бр. 11/2020); прва награда у категорији генерални урбанистички планови и планови генералне регулације на 29. међународном салону урбанизма у Крагујевцу.

  Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Клисура реке Милешевке“, 2020. (усвојен „Сл. гласник РС“ бр. 44/2020); друга награда у категорији регионални просторни планови и планови подручја посебне намене на 29. међународном салону урбанизма у Крагујевцу;

  Просторни план подручја посебне намене Парка природе „Златибор“, 2020. (усвојен „Сл. гласник РС“ бр. 2/2020); друга награда у категорији регионални просторни планови, планови подручја посебне намене и стратегија одрживог урбаног развоја на 30. међународном салону урбанизма у Нишу;

  Просторни план подручја посебне намене предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“, 2019. (усвојен, „Сл. гласник РС“ бр. 46/2019); прва награда у категорији регионални просторни планови и планови подручја посебне намене на 27. међународном салону урбанизма у Руми;

  План детаљне регулације туристичког комплекса „Сребрнац“ на Копаонику, 2018. (усвојен, „Сл. лист општине Брус“ бр. 6/2018)

  План детаљне регулације војног комплекса „Мирничка Река“ у Куршумлији, 2018. (усвојен, Решење Министарства одбране бр. 1324-29 од 4.9.2018.)

  План детаљне регулације гробља у Брестовцу, 2017. (усвојен, „Сл. лист општине Бор“ бр. 28/2017)

  План детаљне регулације гробља у Бору, 2017. (усвојен, „Сл. лист општине Бор“ бр. 28/2017)

  План генералне регулације туристичког подручја Стол, 2017. (усвојен, „Сл. лист општине Бор“ бр. 28/2017)

  План генералне регулације туристичког комплекса Црни врх, 2017. (усвојен, „Сл. лист општине Бор“ бр. 28/2017)

  План детаљне регулације за секундарни туристички центар Гочманци – у заштитној зони Националног парка Копаоник – са полазиштем гондолске жичаре, 2017. (усвојен, „Сл. лист општине Брус“ бр. 5/17); друга награда у категорији планови детаљне регулације на 26. међународном салону урбанизма у Нишу;

  Просторни план подручја посебне намене Регионалног центра за обуку јединица за мултинационалне операције – база „Југ“. Посебан прилог, Свеска 3. Детаљна разрада Просторног плана – План детаљне регулације „Вртогош“, 2016. (усвојен, Решење Министарства одбране бр. 153-96/2015 од 17.10.2016.)

  Просторни план подручја посебне намене Регионалног центра за обуку јединица за мултинационалне операције – база „Југ“. Посебан прилог, Свеска 2. Детаљна разрада Просторног плана – План детаљне регулације „Боровац“, 2016. (усвојен, Решење Министарства одбране бр. 153-95/2015 од 17.10.2016.)

  План генералне регулације туристичког пункта „Козарница“ на Старој планини, општина Књажевац, 2016. (усвојен, „Сл. лист општине Књажевац“ бр. 4/2016); друга награда у категорији планови генералне регулације делова насеља на 22. међународном салону урбанизма у Нишу;

  План детаљне регулације блока број 27 у Белој Цркви, 2015. (усвојен, „Сл. лист општине Бела Црква“ бр. 5/2015)

  Измене и допуне плана генералне регулације за туристички центар Дивчибаре, 2015. (усвојен, „Сл. гласник града Ваљева“ бр. 2 св. 2/2015) – члан синтезног тима; признање у категорији планови генералне регулације на 24. Међународном салону урбанизма у Нишу

  План детаљне регулације дела блока 23 (насеље Расадник 2) у Белој Цркви, 2011. (усвојен, „Сл. лист општине Бела Црква“ бр. 7/2011)

  Чланство у научним и стручним удружењима, комисијама и телима

  Одбор за доделу награде Ранко Радовић (од 2022. године)

  Друштво архитеката Београда ДАБ; члан Управног одбора од 2013. године

  Удружење архитеката Србије; УАС

  Друштво урбаниста Београда, ДУБ

  Удружења урбаниста Србије, УУС; члан Председништва од 2017. године

  Инжењерска коморе Србије; члан Регионалног одбора подсекције архитеката матичне секције пројектаната регионалног центра Београд 2012-2016. године

  Комисија за контролу усклађености планских докумената Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (од 2016. године)

  Комисија за планове града Вршца (од 2016. године)

  Комисија за контролу усклађености генералног урбанистичког плана, плана генералне регулације седишта јединице локалне самоуправе и урбанистичког плана који се израђује у обухвату ППППН унутар граница проглашеног заштићеног подручја Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (2014-2016. године)

  Комисија за планове општине Вршац (2011-2015. године)

  Чланство у одборима научних и стручних конференција

  организациони одбор међународне научне конференције “International Conference Synergy of Architecture & Civil Engineering“ SINARG 2023, одржане 14-15. септембра 2023. године у Нишу.

  Научни одбор међународног научно-стручног скупа „19. Летња школа урбанизма“ [International Scientific-Professional Conference, “XIX Summer School Of Urbanism”], одржаног од 18. до 20. маја 2023. године у Врњачкој Бањи;

  Научни одбор међународног научно-стручног скупа „18. Летња школа урбанизма“ [International Scientific-Professional Conference, “XVIII Summer School Of Urbanism”], одржаног од 19. до 21. маја 2022. године у Врњачкој Бањи;

  Научни одбор међународног научно-стручног скупа „17. Летња школа урбанизма“ [International Scientific-Professional Conference, “XVII Summer School Of Urbanism”], одржаног од 10. до 12. јуна 2021. године у Врњачкој Бањи;

  Научни одбор међународног научно-стручног скупа „16. Летња школа урбанизма“ [International Scientific-Professional Conference, “XVI Summer School Of Urbanism”], одржаног од 1. до 3. јула 2020. године у Пролом Бањи;

  Научни одбор међународне научне конференције “The e-Future of Cities: Between Temptations of Exponential Technology Growth and the Concept of Human City”, одржане 24-25. октобра 2019. године у Београду.

  Научни одбор међународног научно-стручног скупа „15. Летња школа урбанизма“ [International Scientific-Professional Conference, “XV Summer School Of Urbanism”], одржаног од 30. маја до 1. јуна 2019. године у Сомбору.

  Научно-стручни одбор Х научно-стручне конференције са међународним учешћем „Културно наслеђе: ризици и перспективе“ [X Scientific-Professional Conference “Cultural Heritage: Risks And Perspectives”], одржане 27. маја 2019. године у Београду.

  Научни одбор међународног научно-стручног скупа „14. Летња школа урбанизма“ [International Scientific-Professional Conference, “XIV Summer School Of Urbanism”], одржаног од 31. маја до 2. јуна 2018. године у Бијељини.

  Научни одбор IV међународне научне конференције „Очување и унапређење историјских градова“, одржане 11-12. маја 2017. године у Сремским Карловцима.

  Организациони одбор III међународне научне конференције „Очување и унапређење историјских градова“, одржане 12-13. маја 2016. године у Сремским Карловцима.

  Чланство у одборима научних и стручних часописа

  Уредништво часописа Архитектура и урбанизам (од 2016. године)

  Издавачки савет Института за архитектуру и урбанизамСрбије (од 2015. године)

  Остало (учешће у настави, стручној пракси и другим облицима едукације, менторство и сл.)

  од 2018. године коментор Борјану Бранкову, маст. инж. арх, докторадну Универзитета у Београду – Архитектонског факултета

  2019. године, коруководилац стручне праксе – коментор Мајако Тада (Mayako Tada), BA (Japan Women’s University), студенткињи мастер студија на Tokio Metropolitan University у Јапану

  2018. године, коруководилац стручне праксе – коментор Кенширу Кокаду (Kenshiro Kokado), студенту основних студија факултета Urban Life Studies, на Tokio City University у Јапану – Одлука Научног већа Института за архитектуру и урбанизам Србије бр.944/1-4 од 11.07.2018. године

  2016. године, учествује као предавач по позиву са предавањем под насловом „Савремено сакрално градитељство у Србији (са ослонцем на традицију или не?)“, 22.10.2016. године на Златибору, у оквиру манифестације „Дани инжењера Србије“, која је укључена у програм континуираног професионалног усавршавања чланова Инжењерске коморе Србије

  2014, 2015. и 2016. године, учествује као предавач на мастер академским студијама Интегрални урбанизам, Архитектонског факултета Универзитета у Београду, предмет Стручна пракса. Предавања на теме урбанистичког планирања и пројектовања, под називом „Методологија планирања у ИАУС-у, проблеми из перспективе примене закона”, одржана су 13.5.2014, 19.5.2015. и 26.5.2016. године

  2015. године, организује и води тематску шетњу са предавањем на тему: „Преображај Београда: Путевима Емилијана Јосимовића“ (са др Аном Никовић), одржану 14.5.2015. године на 10. Београдској интернационалној недељи архитектуре (BINA X)

  2015. године, учествује као суорганизатор и модератор трибине/предавања „Београд – модеран град“ (са др Игором Марићем), одржане 13.5.2015. на 10. Београдској интернационалној недељи архитектуре (BINA X), у оквиру програма континуираног професионалног усавршавања чланова Инжењерске коморе Србије

  2008, 2013, 2017. и 2018. године у оквиру стручне праксе студената Географског факултета Универзитета у Београду, одсек Просторно планирање, учествује као предавач на теме урбанистичког планирања и пројектовања

  2011. и 2012-2013. године, руководилац стручне праксе – ментор Илији Бошковићу, студенту мастер студија Департмана за архитектуру и грађевинско инжењерство Факултета за инжењерство и дизајн Универзитета у Бату, у Великој Британији [Department of Architecture and Civil Engineering, Engineering & Design Graduate School, Bath University]

  2012. године, руководилац стручне праксе – ментор Дијани Дејановић, студенту Архитектонског факултета Универзитета у Београду школске 2002/03. године, у оквиру активности на постдипломским студијама, учествује као сарадник у настави на предметима Синтезни пројекат 1 и 2 на редовним студијама Архитектонског факултета Универзитета у Београду

  Линкови ка професионалним / истраживачким профилима

  РАУмПлан – Репозиторијум архитектуре, урбанизма и планирања: Божидар Манић, Božidar Manić

  E-CRIS.SR & COBISS.SR ID: 10532

  ORCID ID: 0000-0003-4582-3708

  Scopus Author ID: 42961990800

  WoS ResearcherID: Q-1206-2015

  Academia.Edu: Bozidar Manic

  LinkedIn: Božidar Manić

  Publons: Bozidar Manic

  ResearchGate: Božidar Manić

  Инжењерска комора Србије: Божидар Манић

  Scroll to Top