Претрага
Close this search box.

Референце

Научно-истраживачки међународни пројекти

Подршка процесу урбаног развоја у Србији (SPUDS) (Координатор: проф. др Jean-Claude Bolay, директор CODEV-a, ко-координатор и руководилац ИАУС тима: др Тамара Маричић тима)

ИАУС је добио финансијску подршку SCOPES «Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland» (SNSF – SDC) да продуби своја истраживања у току трогодишњег институционалног партнерства са Швајцарским Центром за сарадњу и развој (CODEV) Политехничког универзитета у Лозани (EPFL).

Научно-истраживачки међународни пројекти Read More »

Научно-истраживачки национални пројекти

  • „Улога и имплментација државног просторног плана и регионалних развојних докумената у обнови стратешког истраживања, мишљења и управљања у Србији 2011-2016. (Ј.Петрић)
  • „Одрживи просторни развој Подунавља У Србији“ 2011-2016. (С.Милијић)
  • „Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни утицаји; 2011-2016. (М.Пуцар)
  • „Просторни, социјални и еколошки аспекти развоја у великим рударским басенима“, 2008-2010.

Научно-истраживачки национални пројекти Read More »

Scroll to Top