Претрага
Close this search box.
Бранислава Симић

Бранислава Симић

мастер инжeњер архитектуре
виши стручни сарадник
Т: + 381 11 3207 324
М: brankica@iaus.ac.rs
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Академски и научни називи

  мастер инжeњер архитектуре (Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 2008)

  дипломирани инжењер архитектуре (Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 2006)

  Професионални називи и лиценце

  лиценцирани архитекта – лиценца 300 одговорног пројектанта (2012)

  лиценцирани архитекта урбаниста – лиценца 200 одговорног урбанисте (2016)

  Радно искуство

  од 2021. виши стручни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије

  2013-2021. истраживач сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије

  2010-2013. истраживач приправник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије

  2009-2010. асистент на Факултету за градитељски менаџмент Универзитета „Унион – Никола Тесла“

  Учешће у научноистраживачким пројектима

  2011-2020. Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни утицаји (TР 36035)

  2011-2020. Одрживи просторни развој Подунавља у Србији (TР 36036)

  Најзначајније награде и признања

  2021 – Признање на 30. међународном Салону урбанизма, у категорији заштите природе, заштите предела, заштита животне средине и пејзажне архитектуре за Студију развоја културно-историјског спомен комплекса Бранковина и предлог мера за заштиту од климатских промена (аутор)

  2020 – Признање на 29. међународном Салону урбанизма, у категорији урбанистички пројекти и реализације за Урбанистички пројекат за изградњу спортско-рекреативног центра на Старoј планини (аутор)

  2012 – Друга награда на 21. међународном Салону урбанизма, у категорији истраживања и студије у области урбанизма за Идејно програмску урбанистичко-архитектонску студију пренамене комплекса касарне у Белој Цркви (аутор)

  2012 – Награда града Београда за архитектуру и урбанизам за 2011. годину, Награда Удружења архитеката Србије за најуспешније дело из области архитектуре за 2011. г. и Награда у категорији „Архитектура“ на 34. салону архитектуре у Београду за комбиновану дечију установу „Плава птица“ (сарадник)

  2011 – Прва награда на 20. међународном Салону урбанизма, у категорији урбанистички пројекти и реализације за Урбанистички пројекти са идејним архитектонским решењима за простор осам локација у оквиру 1а фазе туристичког ризорта Јабучко равниште на Старој планини (аутор)

  2011 – једнаковредан откуп на конкурсу за израду идејног урбанистичко-архитектонског решења стамбено-пословног комплекса социјалног становања у насељу Овча у Београду (сарадник)

  Најзначајнији научноистраживачки резултати / библиографија

  M20 Радови објављени у научним часописима међународног значаја

  Marić, I., Pucar, M. and Kovačević, B. (2015) Reducing the impact of climate change by applying  information technologies and measures for improving energy efficiency in urban planning, Energy and Buildings 115, pp.102-111

  Simonović, S., Simić, B. and Pucar, M. (2016) Historical Landscape of Immovable Cultural Properties in Brankovina and Flood Protection Measures, Facta Universitatis, Series: Working and Living Environmental Protection, Vol. 13, No 1

  M30 Зборници међународних научних скупова

  Kovačević, B. and Spasojević, A. (2012) Bloks along Yuri Gagarin Street – layer by layer, Proceedings of the International scientific conference Architecture & Ideology, Belgrade: the Faculty of Architecture and ULUPUDS, pp.906-915

  Kovačević, B. and Marić, I. (2012) Integration of bioclimatic principles into architecture of wellness tourism: the example of the Spa Center at the Balkan Mountain range in Serbia. In: Benyounis, K. (Eds.) Environment & Clean Technologies, Proceedings of the 5th International Conference on Sustainable energy & environmental protection SEEP 2012, Dublin: Dublin City University, School of Mechanical and Manufacturing Engineering, pp. 56-61

  Simonović, S., Simić, B. and Pucar, M. (2017) Historical Landscape and Cultural Tourism: Brankovina, 4th International conference Preservation and Improvement of Historic Towns, Sremski Karlovci, 11-12 may 2017, pp. 124-133

  Simonović, S., Kovačević, B. and Pucar, M. (2014) Protection and restoration of cultural properties in spatial and urban planning in Serbia; Case study: immoveable cultural properties in Brankovina, 12th International conference Protection and Restoration of the Environment, Greece, pp. 1068-1074

  Simić, B. (2019) Transformation of the Urban Morphology Under the Influence of the New Technologies, International conference The e-Future of Cities- Between temtations of exponential technology growth and the concept of human city, Belgrade, 24-25 October 2019, pp. 429-439.

  Tošković, D., Kovačević, B. and Bajić, T. (2013) Sustainable Spatial Development Under the Conditions of Dry, Humid and Mixed Climate on the Examples of Some Tropical Countries, Invited lecture at 2nd International scientific conference Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance – RESPAG 2013, CD conference Proceedings, Belgrade: IAUS, pp. 871-893

  M40 Монографије националног значаја

  Пуцар, М., Ковачевић, Б. и Симоновић Алфиревић, С. (2015) Модел развоја културно-историјског спомен-комплекса Бранковина и предлог мера заштите од климатских промена. У: Пуцар, М. и Ненковић-Ризнић, М. (ур.) Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене, посебна издања бр. 78, Београд: ИАУС

  Марић, И. и Ковачевић, Б. (2013) Концепт еколошки планираног проширења града Бела Црква. У: Пуцар, М., Димитријевић, Б. и Марић, И. (ур.) Климатске промене и изграђени простор: Политика и пракса у Шкотској и Србији, посебна издања бр. 70, Београд: ИАУС

  Марић, И. и Ковачевић, Б. (2012) Типолошке карактеристике насеља у зони Голубачке клисуре и њихово унапређење у функцији развоја туризма. У: Милијић, С., Јосимовић Б. и Црнчевић, Т. (ур.) Одрживи просторни развој Подунавља у Србији – књига 1, посебна издања бр. 71, Београд: ИАУС

  Марић, И. и Ковачевић, Б. (2014) Правила уређења и грађења руралних насеља у приобаљу Дунава – тенденције у урбанизму и архитектури. У: Максин, М., Крунић Н. и Ненковић-Ризнић, М.(ур.) Одрживи просторни развој Подунавља у Србији – књига 2, посебна издања бр. 73, Београд: ИАУС

  M50 Часописи националног значаја

  Марић, И. и Ковачевић, Б. (2011) Принципи биоклиматске архитектуре примењени у пројекту Спа центра на Старој планини, Архитектура и урбанизам, бр.33, стр. 87-101

  Марушић, М., Марушић, Д. и Ковачевић, Б. (2012) Комбинована дечија установа “Плава птица” у насељу Церак Виногради, Архитектура и урбанизам, бр.34, стр. 81-91

  Бајић, Т., Манић. Б. и Ковачевић, Б. (2014) Социјално становање у Београду: Пракса архитектоснко – урбанистичких конкурса (2003-2013), Архитектура и урбанизам, бр.39, стр. 29-45

  Најзначајнији стручни резултати

  Комбинована дечја установа „Плава птица“ у Београду (2011), главни и извођачки пројекат објекта; идејни, главни и извођачки пројекат дворишта; пројекат ентеријера и визуелних комуникација (сарадник), /реализовано/ Награда града Београда 2012., Годишња награда Удружења архитеката Србије 2012., Награда за архитектуру 34. Салона архитектуре

  Лаго_ Центар за екологију и развој спорта и Црвени крст Косово и Метохија на обали језера Газиводе (2016), идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу и за извођење у општини Зубин Поток, (аутор) /реализовано/

  Спа центар (2011) и хотел – урбанистички пројекат са идејним архитектонским решењем у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини (аутор) – Прва награда на 20. Салону урбанизма

  Идејно програмско урбанистичко-архитектонско решење пренамене комплекса касарне у Белој Цркви (2012) (аутор) – Друга награда на 21. Салону урбанизма

  Управна зграда за Омладинску радну акцију „Сунчана долина“ (2016) – пројекат за грађевинску дозволу (аутор)

  Идејно решење дечје установе и цркве за Звечан на Косову (2014) (аутор)

  Идејно решење за Управну зграду у Новом Саду у оквиру пројекта МГ „Јужни ток“ на територији Републике Србије (2013) (аутор)

  План генералне регулације за део насељеног места Бранковина („Сл. гласник града Ваљева“, бр. 2015/04), сарадник – Признање на 30. Салону урбанизма

  План генералне регулације „Пожаревац 2“ („Сл. гласник града Пожаревца“, бр. 12/18), сарадник и координатор рада на плану

  Измене и допуне Плана генералне регулације за туристички центар Дивчибаре („Сл. гласник града Ваљева“, бр. 2015/02) члан радног тима – Признање 24. Салона урбанизма

  Чланство у научним и стручним удружењима, комисијама и телима

  Друштво архитеката Београда ДАБ

  Удружење архитеката Србије САС

  Чланство у одборима научних и стручних конференција

  Уредништво часописа Архитектура и урбанизам (од 2016)

  Чланство у одборима научних и стручних часописа

  Уредништво часописа Архитектура и урбанизам (од 2016. године)

  Издавачки савет Института за архитектуру и урбанизамСрбије (од 2015. године)

  Остало (учешће у настави, стручној пракси и другим облицима едукације, менторство и сл.)

  2016 – презентација „Идејно програмске урбанистичко-архитектонске студије пренамене комплекса касарне у Белој Цркви“ у оквиру стручне праксе студената II године мастер академских студија, која представља сарадњу између Географског факултета и ИАУС-а,

  2014, 2015 и 2016 – презентација „Плана генералне регулације за део насељеног места Бранковина“  у оквиру стручне праксе студената II године мастер академских студија „Интегрални урбанизам“, која представља сарадњу између Архитектонског факултета и ИАУС-а

  2009-2010 – као асистент учествује у настави Факултета за градитељски менаџмент, Универзитета „Унион – Никола Тесла“ у Београду у оквиру: департмана за архитектуру, на предмету Историја архитектуре 1 и Историја архитектуре 3, на предмету Увод у пројектовање и Одржива архитектура (Основне академске студије)

  2013– Предавање са Д.Марушић и М.Марушић – Од концепта до контекста, учешће у предавању, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу

  2013– Предавање БИНА (Београдска интеранционална недеље архитектуре) у Културном центру Београда, О архитектури: Приказ оног што је видљиво и разоткривање онога што није, учешће у предавању са Д. и М. Марушић, Ђ. Алфиревић

  2012 – Излагање БИНА Пројекат – модел Овча: Пројектовање насеља – једно ново искуство са ТИМ-а 8

  2012– Предавање на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу Две актуелне београдске теме: насеље Овча и вртић Плава птица, са професором Д. Марушићем,

  2008 – тромесечна пракса у архитектонском бироу у Лисабону, Португал

  2007 – тромесечна пракса на Факултету за архитектуру на  Универзитету Тишрен у Латакији, Сирија

  Scroll to Top